2. Polikliniek Bezoeken

(verdenking) Borstkanker

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de Mammapoli van het Maasstad Ziekenhuis omdat er een afwijking of knobbeltje in de borst is ontdekt en dat verder onderzocht moet worden.

Mammapoli

(010) 291 22 45

Eerste bezoek

Voor u is het belangrijk dat u snel weet waar u aan toe bent. Om u niet lang in onzekerheid te laten zitten streeft ons mamma-team ernaar om alle onderzoeken op het eerste polikliniekbezoek plaats te laten vinden en als het mogelijk is, de uitslag te geven. Het is verstandig om bij alle gesprekken een partner/familielid te betrekken. Samen neemt u namelijk meer informatie op.

Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, adviseren en begeleiden, werkt de specialist samen met een gespecialiseerd verpleegkundige en/of verpleegkundig specialist (casemanager). Een casemanager zorgt dat de organisatie van de zorg op elkaar wordt afgestemd en is voor u en uw naasten de persoonlijke begeleider en vaste aanspreekpunt.

Samen beslissen

In het ziekenhuis en bij uw behandeling staat u als patiënt centraal. We vinden het daarom erg belangrijk dat de behandeling samen met u wordt bepaald. De arts, casemanager en verpleegkundigen adviseren u welke behandeling het meest geschikt voor u is. Als u zich niet prettig voelt bij de geadviseerde behandeling of andere ideeën heeft, geef dit dan duidelijk aan bij de arts of de casemanager.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek Bezoeken
  3. Onderzoek
  4. Diagnose
  5. Behandeling
  6. Nazorg