3. Onderzoek

(verdenking) Borstkanker

U ondergaat verschillende onderzoeken. Een lichamelijk onderzoek, een mammografie, echografie en cytologische punctie behoren vrijwel altijd tot deze onderzoeken. Naar aanleiding van de uitkomst van deze onderzoeken worden mogelijk andere onderzoeken ingezet. Hierover wordt u door uw behandelend specialist geïnformeerd.

Eerste polikliniekbezoek

Om u niet lang in onzekerheid te laten zitten streeft ons mamma-team ernaar om onderstaande onderzoeken op het eerste polikliniekbezoek plaats te laten vinden en als het mogelijk is, de uitslag te geven.

  • Lichamelijk onderzoek en anamnese
  • Mammografie
  • Echografie (borsten en oksels)
  • Cytologische punctie

Aanvullende onderzoeken

Afhankelijk van uw situatie wordt samen met u besproken welke onderstaande aanvullende onderzoeken nog nodig zijn.

Hieronder vindt u meer uitleg.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek Bezoeken
  3. Onderzoek
  4. Diagnose
  5. Behandeling
  6. Nazorg