5. Behandeling

(verdenking) Longkanker

Voor longkanker zijn vaak meerdere behandelingen mogelijk. De behandeling die u krijgt is afhankelijk van het soort longkanker, uw conditie en leeftijd en de uitbreiding van de tumor. In het gesprek met de longarts worden de mogelijke behandelingen verder toegelicht. En u kunt gebruik maken van de Longkanker keuzehulp.

Keuzehulp voor ondersteuning van samen beslissen

Elke behandeling heeft zijn eigen voor- en nadelen die veel invloed kunnen hebben op het dagelijks leven. Wij vinden het belangrijk deze beslissingen samen met u te nemen. Keuzehulpen helpen patiënten en zorgverleners daarbij.

Samen beslissen

Als u de keuze heeft tussen meerdere behandelingen, geeft uw behandelteam aan welke behandelingen voor u mogelijk zijn en wat dit voor u betekent. Na het horen van de diagnose is het soms lastig om alle informatie te verwerken en heeft u tijd nodig om uw afwegingen op een rij te zetten. Een keuzehulp helpt bij dit proces. 

U krijgt een inlogcode mee om de keuzehulp thuis rustig door te nemen. Daarin leest u over uw diagnose, de mogelijke behandelingen en de voor- en nadelen. De keuzehulp helpt u aan te geven wat uw persoonlijke afwegingen en voorkeuren zijn. Met uw behandelteam bespreekt u uw afwegingen en voorkeuren. Samen kiest u de behandeling die het beste bij u past. 

Keuzehulp die past bij zorgverlener en patiënt

Het Maasstad Ziekenhuis heeft gekozen voor de Longkanker keuzehulp van ZorgKeuzeLab. ZorgKeuzeLab ontwikkelt keuzehulpen in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen, onderzoekers en patiëntenverenigingen. Waarbij onafhankelijke, up-to-date medische inhoud en aansluiting op de behoeften van zowel zorgverleners als patiënten centraal staan.

 

Hieronder vindt u algemene informatie over behandeling bij longkanker en een opsomming van de verschillende soorten behandelingen van longkanker. Daarnaast is een combinatie van behandelingen ook een mogelijkheid.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek Bezoeken
  3. Onderzoek
  4. Diagnose
  5. Behandeling
  6. Nazorg