5. Behandeling

(verdenking) Longkanker

Bij longkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. De behandeling die u krijgt is afhankelijk van het soort longkanker, uw conditie en leeftijd en de uitbreiding van de tumor. In het gesprek met de longarts worden de mogelijke behandelingen nader toegelicht. Hieronder vindt u algemene informatie over behandeling bij longkanker en een opsomming van de verschillende soorten behandelingen van longkanker. Daarnaast is een combinatie van behandelingen ook een mogelijkheid.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek Bezoeken
  3. Onderzoek
  4. Diagnose
  5. Behandeling
  6. Nazorg