2. Polikliniek Bezoeken

(verdenking) Longkanker

Na verwijzing door uw huisarts of specialist kunt u binnen maximaal drie werkdagen op de polikliniek Longgeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis gezien worden.

Longgeneeskunde

(010) 291 22 25
Meer contactgegevens

Eerste polikliniekbezoek

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek Longgeneeskunde maakt u kennis met de longarts. Hij/zij stelt u vragen over uw ziektegeschiedenis, gezondheidstoestand, medicatiegebruik en uw klachten (de anamnese). Ook wordt lichamelijk onderzoek verricht waarbij onder andere naar de longen wordt geluisterd. Indien u medicijnen gebruikt, verzoeken wij u een medicatieoverzicht mee te nemen.

Wij raden u aan op de dag van uw eerste afspraak een vertrouwd persoon mee te nemen. U ontvangt namelijk veel en voor u vaak nieuwe, informatie. De onderzoeken en het vervolg daarop kunnen emotioneel belastend zijn.

Naar aanleiding van het eerste polikliniekbezoek moeten een aantal onderzoeken gedaan worden. Hiervoor worden met u  nieuwe afspraken gemaakt. De onderzoeken vinden op korte termijn na het eerste polikliniekbezoek plaats.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek Bezoeken
  3. Onderzoek
  4. Diagnose
  5. Behandeling
  6. Nazorg