4. Diagnose

(verdenking) Longkanker

In een gesprek met de longarts worden de uitslagen van de onderzoeken met u besproken. Omdat u in dit gesprek veel, voor u vaak nieuwe, informatie ontvangt, raden wij u aan een vertrouwd persoon mee te nemen.

Diagnose

Indien de uitslagen uitwijzen dat u longkanker heeft, wordt het verdere behandeltraject met u besproken. Ook ontmoet u bij het gesprek met de longarts de casemanager. De casemanager bespreekt nogmaals in alle rust met u de verdere stappen en geeft u de nodige (schriftelijke) informatie mee. U kunt de informatie die u van de longarts heeft gehoord thuis nog eens rustig nalezen.

Soms leiden de onderzoeken die u heeft ondergaan nog niet tot een diagnose en zijn er aanvullende onderzoeken nodig. Dit hoort u van uw longarts.

Uw behandelplan wordt aangepast aan het stadium waarin de tumor verkeert, uw specifieke situatie en uw wensen.

Wat is (long)kanker?

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten. Al deze verschillende soorten kanker hebben één gemeenschappelijk kenmerk: een ongeremde deling van lichaamscellen. Hierdoor ontstaat er een gezwel of tumor. Longkanker is een veel voorkomende, ernstige ziekte. Elk jaar treft het circa 12.000 patiënten in Nederland. 

Goed- en kwaadaardige gezwellen

Er zijn goedaardige en kwaadaardige gezwellen of tumoren. Alleen bij kwaadaardige gezwellen of tumoren is er sprake van kanker. Tumor is een ander woord voor gezwel. Een kwaadaardige tumor kan omliggende weefsels en organen opzij drukken, kan er in groeien en uitzaaien.

Longkanker en stadiumindeling

Bij longkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor uitgaande van het longweefsel of de luchtwegen, die ontstaan is in de longen. Kanker kan zich ook vanuit een ander orgaan via het bloed en lymfeklieren verspreid hebben naar de longen, waardoor een tumor in de long ontstaat (uitzaaiing). Strikt genomen wordt dit geen longkanker genoemd.

Bij longkanker wordt de tumor ingedeeld in één van de vier stadia:

  • Stadium 1: de tumor is aanwezig in één gedeelte van de long.
  • Stadium 2: de tumor is uitgezaaid naar de lymfeklieren of naar dichtbij gelegen weefsel zoals de borstwand.
  • Stadium 3: de tumor is sterker uitgezaaid binnen de borstholte en naar de grote lymfevaten.
  • Stadium 4: er zijn uitzaaiingen van longkanker ergens anders in het lichaam, bijvoorbeeld in de lever of botten.

 

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek Bezoeken
  3. Onderzoek
  4. Diagnose
  5. Behandeling
  6. Nazorg