6. Nazorg

(verdenking) Longkanker

Het kan heel goed zijn dat na uw behandeling, het echt tot u doordringt wat er de afgelopen periode allemaal met u is gebeurd. Dan kan de verwerking vaak pas echt goed beginnen.

Ook kan het zijn dat u nu pas goed voelt hoeveel energie de afgelopen periode u heeft gekost. U bent moe en uw conditie is verre van wat die was. Daarnaast wordt er mogelijk vanuit uw omgeving en/of uw werk weer van alles van u verwacht. Tijd nemen voor verwerking is belangrijk. U kunt altijd met uw vragen terecht bij uw oncologieverpleegkundige en/of longarts. In het ziekenhuis is ook de mogelijkheid om begeleiding te krijgen van een maatschappelijk werker of te kijken naar andere mogelijkheden die bij uw persoonlijke situatie passen.

Zorg en ondersteuning binnen en buiten het ziekenhuis

Als u wordt/bent behandeld in het Maasstad Ziekenhuis voor longkanker, heeft u een behandelwijzer meegekregen. Hierin staan verschillende organisaties en programma’s benoemd die u zowel lichamelijk als fysiek kunnen helpen het leven weer op te pakken na kanker. Naast de verschillende hulpverleners die in het ziekenhuis zorg bieden, zijn er ook organisaties buiten het ziekenhuis die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met kanker:

Nadat uw behandelingen zijn afgerond, blijft u onder controle van de longarts.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek Bezoeken
  3. Onderzoek
  4. Diagnose
  5. Behandeling
  6. Nazorg