(verdenking) Lymfeklierkanker

Vanaf het moment dat bij u de verdenking op lymfeklierkanker (lymfoom) bestaat, doorloopt u een intensief traject met diverse (diagnostische) onderzoeken en behandelingen. Dit traject noemen wij het zorgpad lymfeklierkanker of lymfoom. De stappen in dit zorgpad zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. U hoeft daardoor niet onnodig vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook is de tussentijdse wachttijd hierdoor beperkt.

Doorloop de 6 stappen van het zorgpad

Per stap kunt u lezen wat u te wachten staat en hoe u zich het best kunt voorbereiden. Links ziet u eveneens de stappen van het zorgpad.

 1. 1.
  Verwijzing
 2. 2.
  Polikliniek Bezoeken
 3. 3.
  Onderzoek
 4. 4.
  Diagnose
 5. 5.
  Behandeling
 6. 6.
  Nazorg
Verwijzing / (verdenking) Lymfeklierkanker

Een eerste symptoom van lymfeklierkanker is vaak een voelbare zwelling van één of meer lymfeklieren in de hals of in één van de oksels of liezen.

Meestal zijn de zwellingen niet pijnlijk. Soms zijn ze gevoelig als er op gedrukt wordt. Ontstaat een lymfoom ergens anders in het lymfeklierweefsel? Dan geeft deze klachten door beschadiging of zwelling van dat orgaan. Zo kan een lymfoom klachten geven die ook voorkomen bij een maagzweer.

Mogelijke symptomen van lymfeklierkanker zijn

 • Perioden met koorts, soms afgewisseld door perioden met normale lichaamstemperatuur.
 • Gewichtsverlies en gebrek aan eetlust.
 • Zware vermoeidheid zonder duidelijke reden.
 • Zweten, vooral ’s nachts; vaak zo erg dat u zich moet verschonen.

Heeft u (één van) deze klachten? Dan betekent dit niet meteen dat u lymfeklierkanker heeft. Gezwollen lymfeklieren kunnen ook andere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een ontsteking. Meestal gaan deze klierzwellingen na een tijd vanzelf over. Koorts, zware vermoeidheid en hevig zweten zijn symptomen van allerlei infecties. Bijvoorbeeld griep.

Blijft een lymfeklier langer dan twee weken gezwollen en/of houdt u de andere klachten, dan raden we u aan om naar uw huisarts te gaan.

Polikliniek Bezoeken / (verdenking) Lymfeklierkanker

Oncologie en Hematologie polikliniek

(010) 291 18 40

Meer contactgegevens

Maak een afspraak

Bij uw eerste bezoek krijgt u een gesprek met uw behandelend specialist. De arts vertelt u wat lymfeklierkanker inhoudt en inventariseert uw (eventuele) klachten. Aan de hand van deze informatie en uw ziektegeschiedenis worden eventuele onderzoeken besproken.

Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, adviseren en begeleiden, werkt de specialist samen met een  gespecialiseerd verpleegkundige en/of casemanager. Een casemanager zorgt dat de organisatie van de zorg op elkaar wordt afgestemd en is voor u en uw naasten de persoonlijke begeleider en het vaste aanspreekpunt.

Samen beslissen

In het ziekenhuis en bij uw behandeling staat u als patiënt centraal. We vinden het daarom erg belangrijk dat de behandeling van uw ziekte samen met u wordt bepaald. De arts, casemanager en verpleegkundigen adviseren u welke behandeling het meest geschikt voor u is. Indien u zich niet prettig voelt bij de geadviseerde behandeling of andere ideeën heeft, willen wij u stimuleren dit vooral duidelijk te maken aan de arts of de casemanager

Hoofdbehandelaarschap

Tijdens uw behandeling kan het zijn dat u te maken krijgt met verschillende specialisten. Er is steeds één specialist uw eigen dokter (hoofdbehandelaar), maar afhankelijk van de behandeling die u nodig heeft kan het hoofdbehandelaarschap wisselen: tijdens bestraling de radiotherapeut en bij het krijgen van chemotherapie de hematoloog-oncoloog.

Onderzoek / (verdenking) Lymfeklierkanker

U ondergaat verschillende onderzoeken. Een bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek behoren vrijwel altijd tot deze onderzoeken. Naar aanleiding van de uitkomst van deze onderzoeken worden mogelijk andere onderzoeken ingezet.

De meest voorkomende onderzoeken bij lymfeklierkanker zijn:

Hieronder vindt u meer uitleg.

Diagnose / (verdenking) Lymfeklierkanker

In een gesprek (ongeveer één week na het laatste onderzoek) met de behandelend specialist worden de uitslagen van de onderzoeken met u besproken. Afhankelijk van de uitslagen wordt het vervolgtraject samen met u bepaald.

Informatie

Het internet en verhalen van andere mensen kunnen voor veel ongerustheid zorgen. Maar slechte ervaringen bij een ander hoeven u nog niet te overkomen. Vertrouw op wat de specialist en de (oncologie)verpleegkundige van het Maasstad Ziekenhuis u hebben verteld. Betrouwbare internetsite zijn:

Ziektebeeld Maligne lymfomen

De ziekte van Hodgkin

De ziekte van Hodgkin (Hodgkin-lymfoom) is een vorm van kanker die uitgaat van het lymfestelsel. De ziekte ontstaat door ontregelde celgroei van lymfekliercellen, de lymfocyten, die een onderdeel vormen van het immuunsysteem. De ziekte van Hodgkin kan behalve in lymfeklieren ook voorkomen in andere organen, zoals beenmerg, lever en milt. De ziekte komt vrij weinig voor. Per jaar wordt het in Nederland bij ongeveer 350 mensen vastgesteld. Het komt relatief vaak voor bij mensen tussen de 20 en 35 jaar en boven de 50 jaar. En bij mannen komt het iets vaker voor dan bij vrouwen.

De ziekte van Non-Hodgkin

Naast de ziekte van Hodgkin bestaat een andere vorm van lymfklierkanker, het Non-Hodgkin-lymfoom. Non-Hodgkin-lymfoom is eveneens een vorm van kanker die uitgaat van het lymfestelsel. Het ontstaat door een ontregelde groei van lymfkliercellen (lymfocyten), die een onderdeel vormen van het immuunsysteem. Non-Hodgkin-lymfoom kan behalve in lymfeklieren ook voorkomen in andere organen, zoals beenmerg, lever en milt. Er bestaan diverse soorten Non-Hodgkin-lymfoom, die verschillende behandelmethoden nodig hebben. In ons land wordt elk jaar bij ongeveer 2400 mensen Non-Hodgkin-lymfoom vastgesteld. De ziekte komt vooral voor bij mensen die ouder zijn dan 45 jaar. En naar verhouding komt de ziekte iets meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

Alle soorten lymfeklierkanker samen, dus zowel het Hodgkin-lymfoom als de Non-Hodgkin-lymfomen, worden maligne lymfomen (maligne = kwaadaardig) genoemd. Ongeveer 85% van de maligne lymfomen zijn Non-Hodgkin-lymfomen.

Lymfeklierkanker

Groeiwijze

Non-Hodgkin-lymfomen worden ingedeeld in twee groepen. De twee groepen verschillen in mate van kwaadaardigheid, door een verschil in groeisnelheid.

 • De eerste groep zijn de indolente Non-Hodgkin-lymfomen. Deze lymfomen bestaan uit cellen die langzaam groeien.
 • De tweede groep zijn de agressieve Non-Hodgkin-lymfomen, met een hoge groeisnelheid.

Een indolent Non-Hodgkin-lymfoom kan soms overgaan in een agressief Non-Hodgkin-lymfoom.

Stadiumindeling

Om te kunnen bepalen welke behandeling(en) u dient te krijgen, moet uw specialist weten uit welke soort kankercellen de tumor is ontstaan, hoe kwaadaardig deze zijn en wat het stadium van de ziekte is. Onder het stadium verstaat men de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid.

De stadiumindeling is belangrijk voor de inschatting van de prognose en het bepalen van de behandeling. De specialist stelt het stadium van de ziekte vast door onderzoek te doen naar:

 • De plaats en de grootte van de tumor
 • De mate van doorgroei in het omringende weefsel.

Deze stadiumindeling is belangrijk voor een inschatting van de prognose en het bepalen van de  nabehandeling.

Bij Non-Hodgkin-lymfomen onderscheidt men vier stadia:

Stadium

Omschrijving

I

Aantasting van één lymfekliergebied of tot één orgaan.

II

Aantasting van twee of meer lymfekliergebieden aan één kant van het middenrif, of beperkte aantasting van een orgaan samen met één of meer kliergebieden aan dezelfde kant van het middenrif.

III

Aantasting van lymfekliergebieden aan beide kanten van het middenrif, waarbij ook de milt aangetast kan zijn of een ander orgaan.

IV

Met uitzaaiingen naar andere organen die geen lymfeklieren bevatten. Denk hierbij aan longen, lever en beenmerg.

 Elk stadium wordt weer onderverdeeld in:

 • A: zonder systematische B-symptomen (nachtzweten, gewichtsvermindering, koorts); en
 • B: met ten minste één va de drie B-symptomen.
Behandeling / (verdenking) Lymfeklierkanker

Lymfeklierkanker kan op verschillende manieren worden behandeld.

Onderstaand vindt u de meest toegepaste behandelingen bij Non-Hodgkin-lymfomen en Hodgkin-lymfomen.  

 • chemotherapie;
 • radiotherapie;
 • immunotherapie.

 Vaak wordt er een combinatie van deze behandelingen gegeven.

De behandeling

De behandeling van maligne lymfomen wordt vooral bepaald door type en uitgebreidheid van de ziekten. De therapie afweging wordt gemaakt door de  hematoloog die de patiënt behandeld. Iedere patiënt wordt besproken in de hematologiebespreking. Dit is een multidisciplinair team bestaande uit hematologen van het Maasstad Ziekenhuis en van het Erasmus Medisch Centrum, pathologen, radiotherapeuten, verpleegkundigen en experts. U krijgt dus altijd automatisch een tweede mening.

Hodgkin-lymfoom

 • Chemotherapie (behandeling met celdodende en celdelingremmende medicijnen)
 • Bestraling (radiotherapie)

Patiënten met het Hodgkin-lymfoom worden allemaal behandeld met chemotherapie. Na de chemotherapie volgt soms bestraling op de plaatsen waar de ziekte aanwezig is.

De artsen stellen u een bepaalde behandeling voor op grond van:

 • het stadium van het Hodgkin-lymfoom;
 • de risicofactoren;
 • uw leeftijd en conditie;
 • doel van de behandeling.

Wanneer een behandeling genezing tot doel heeft, wordt dat een curatieve behandeling genoemd. Als de ziekte niet (meer) curatief kan worden behandeld, is een palliatieve behandeling mogelijk. Zo'n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering van de klachten. De behandeling van het Hodgkin-lymfoom is meestal gericht op genezing (curatie).

Non-Hodgkin-lymfoom

Indolente lymfomen

Een indolent Non-Hodgkin-lymfoom (soort sluimerende ziekte) wordt meestal pas ontdekt als de ziekte al in een vergevorderd stadium is. De gezwellen groeien over het algemeen vrij langzaam en geven pas op de lange duur klachten. Patiënten met een indolent Non-Hodgkin-lymfoom in stadium I of II worden meestal alleen plaatselijk bestraald.

Bij sommige patiënten is alleen de maag door een Non-Hodgkin-lymfoom aangetast. Dan is er meestal ook een infectie in de maag. Deze infectie kan worden behandeld met antibiotica en maagzuurremmende middelen. Bestraling is dan niet altijd nodig.

Maar meestal heeft een indolent Non-Hodgkin-lymfoom zich al uitgebreid tot stadium III of IV, zonder dat men hier last van had. Dan bestaat de behandeling uit chemotherapie, vaak gecombineerd met immunotherapie. Deze Non-Hodgkin-lymfomen reageren vaak goed op deze behandeling(en).

Soms kan met behandeling worden gewacht omdat deze lymfomen langzaam groeien en na een behandeling weer te zijner tijd terugkomen. Dat noemen we 'wait and see', dit wordt u uitgelegd.

Indien u wel last heeft van uw ziekte, of u krijgt er klachten van kan behandeling worden gestaakt.

Lymfomen grootcellig type (meer agressief beloop)

Patiënten met een agressief Non-Hodgkin-lymfoom worden doorgaans, ongeacht het stadium, met een combinatie van chemotherapie en immunotherapie behandeld.

Bij stadium I worden vaak drie of vier cytostaticakuren gegeven, gevolgd door bestraling van het aangedane gebied. Bij stadium II, III en IV worden meer kuren gegeven, die heel soms aangevuld worden met bestraling van de aangedane gebieden. Voor deze behandeling hoeven patiënten meestal niet te worden opgenomen.

De artsen stellen u een bepaalde behandeling voor op grond van:

 • het stadium van het Non-Hodgkin-lymfoom;
 • de groeisnelheid van het lymfoom;
 • het type cellen waaruit het lymfoom bestaat;
 • uw leeftijd en conditie;
 • uw persoonlijke wensen en omstandigheden.

Vaak is een combinatie van deze behandelingen nodig. Soms wordt een stamceltransplantatie gegeven.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Soms wordt er aan u gevraagd om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

Hematologen, artsen en onderzoekers proberen de behandelingen van kanker te verbeteren. Daarvoor is onderzoek nodig. Een verbeterde behandeling vernietigt meer kankercellen en/of heeft minder bijwerkingen of andere nadelige gevolgen. Daardoor stijgen de overlevingskansen (verder) of verbetert de kwaliteit van leven.

Hiervoor is onderzoek nodig naar nieuwe medicijnen en nieuwe manieren van opereren en bestralen. Ook worden op kleine schaal totaal nieuwe benaderingen in de behandeling van kanker onderzocht. Daarnaast vindt vrij veel onderzoek plaats naar combinaties van bestaande behandelmethoden die elkaars werking zouden kunnen versterken.

Termen

Naast 'onderzoek naar nieuwe behandelingen' spreekt men het in het ziekenhuis ook wel over 'medisch wetenschappelijk onderzoek', 'klinisch vergelijkend onderzoek', 'experimentele behandeling', 'studie' of het Engelse woord 'trial'. Met al deze termen bedoelt men een mogelijk nieuwe behandeling waarvan men de werking en resultaten bij patiënten nog onderzoekt.

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek (WMO)

Een onderzoek naar een nieuwe behandeling duurt jaren. Het gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier, zeer zorgvuldig en stap voor stap. In de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) staat onder welke voorwaarden wetenschappelijk onderzoek bij mensen mag plaatsvinden.

Proefkonijn

Sommige mensen schrikken als hun specialist hen benadert met de vraag om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Zij krijgen het gevoel 'proefkonijn' te zijn. Daarom is het voordat u beslist, belangrijk om te weten hoe wetenschappelijk onderzoek verloopt en wat u er wel of niet van kunt verwachten. Over het onderzoek waarvoor u wordt benaderd, kunt u uw specialist om mondelinge en schriftelijke informatie vragen.

Nazorg / (verdenking) Lymfeklierkanker

Nadat uw behandeling is afgerond blijft u regelmatig onder controle. Daarnaast bieden wij waar mogelijk ondersteunende zorg of verwijzen u door.

Controleperiode na de behandeling

Nacontrole/follow-up bij Hodgkin-lymfoom

 • Eerste 12 maanden éénmaal per 2-3 maanden.
 • Tot het derde jaar éénmaal per 4 maanden.
 • Derde tot vijfde jaar éénmaal per 6 maanden.
 • Daarna volgens schema lange termijn follow-up zie verder.

Bij het bereiken van een negatieve PET-scan is herhaling van beeldvorming als routine niet zinvol.

De nacontrole/folluw-up bij Hodgkin-lymfoom wordt door de verpleegkundig specialist gedaan. 

Nacontrole/Follow-up bij Non-Hodgkin-lymfoom

Tijdens en na de behandeling vindt wederom onderzoek plaats om vast te leggen of het Non-Hodgkin-lymfoom goed reageert op de ingestelde therapie. Dit betekent dat er scans of andere onderzoeken herhaald worden halverwege en aan het eind van de therapie.
Het eerste jaar na behandeling zijn de controles intensief (elke twee maanden), in de jaren erna neemt de intensiviteit af, totdat na vijf jaar de controles nog maar één keer per jaar hoeven plaats te vinden. In principe dient een patiënt levenslang gecontroleerd te worden, de eerste jaren om een eventuele terugkomst van het Non-Hodgkin-lymfoom op te sporen en in de jaren daarna gericht op eventuele late bijwerkingen veroorzaakt door de behandeling.

Wat als het Non-Hodgkin-lymfoom na behandeling terugkomt of onvoldoende reageert op chemotherapie?

De kans dat dit gebeurt hangt sterk af van het type lymfoom en van de uitgebreidheid bij de start van de behandeling. Aan patiënten met een agressief type Non-Hodgkin-lymfoom dat goed gevoelig is voor chemotherapie wordt dan een nieuwe behandeling aangeboden die zwaarder is dan de oorspronkelijke, om alsnog een geneeskans mogelijk te maken. Voor die patiënten, mits jonger dan 65-70 jaar en in een acceptabele conditie, bestaat zo'n vervolgbehandeling meestal uit hoge dosis chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie, gebruikmakend van de stamcellen van de patiënt zelf. Dit is een ingewikkelde procedure die niet zomaar gestart wordt en waarbij het erg belangrijk is dat er goede voorlichting wordt gegeven en goede voorbereidingen worden genomen. Bij voorkeur wordt een dergelijke behandeling ook in studieverband uitgevoerd.

Het Non-Hodgkin-lymfoom omvat een grote groep van kwaadaardige lymfklierziekten met een enorme variëteit aan soorten. Niet één patiënt is hetzelfde en de kale diagnose Non-Hodgkin-lymfoom zonder extra informatie over welk type het betreft, is onvoldoende om goede voorlichting te kunnen geven. Niet alleen het type, maar ook de presentatie, de lokalisatie(s) in het lichaam en de conditie van de patiënt zijn belangrijke factoren die bepalen hoe de toekomst voor een dergelijke patiënt eruit ziet. Elke patiënt wordt eerst goed in kaart gebracht door middel van een stadiëringsonderzoek, waarna een eventuele behandeling kan starten. Deze bestaat meestal uit chemotherapie met antistoffen, al dan niet gevolgd door bestraling. De meeste patiënten worden in studieverband behandeld. Na de behandeling blijft een patiënt levenslang onder controle.

Patiëntenvereniging

Er is een zeer actieve patiëntenvereniging die veel en goed voorlichtingsmateriaal biedt. Deze patiëntenvereniging is onderdeel van de overkoepelende vereniging HEMATON voor patiënten met bloedkanker, lymfklierkanker, en patiënten die een stamceltransplantatie ondergingen.

Stichting Hematon
Postbus 8152,  3503 RD Utrecht
secretariaat@hematon.nl
W www.hematon.nl

Verloop van de ziekte

Steeds meer mensen genezen van een Hodgkin-lymfoom. De tienjaarsoverleving van Hodgkin patiënten ligt, afhankelijk van het stadium van de ziekte als de ziekte wordt ontdekt, boven de 80%. De behandelingen die gegeven worden voor Hodgkin-lymfoom zijn dus zeer effectief. Omdat er steeds meer mensen van Hodgkin-lymfoom genezen komt er steeds meer duidelijkheid over de late effecten van de behandeling.

Onder late effecten worden aandoeningen verstaan die zich ontwikkelen maanden tot jaren na de behandeling. Deze aandoeningen zijn expliciet door de behandeling ontstaan. Maar of een individu, zonder de behandeling voor Hodgkin-lymfoom ook deze aandoening zou hebben gekregen is niet voor 100% te zeggen.

De volgende behandelingen kunnen late effecten veroorzaken:

 • Radiotherapie
 • Chemotherapie
 • Stamceltransplantatie

Indien meer informatie gewenst is, kijk dan op beternahodgkin.nl.

Ondersteunende zorg

De confrontatie met de ziekte kanker en haar behandeling is voor de meeste mensen heftig en brengt vaak veel dingen in het leven in beweging. Mede door de behandeling die u ondergaan heeft, kunnen er klachten of problemen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld op het gebied van:
•    vermoeidheid;
•    seksualiteit;
•    angst;
•    werkhervatting.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft aandacht voor uw geestelijk en psychosociaal welzijn. Naast medische zorg kunnen speciale hulpverleners (geestelijk verzorgers, medisch maatschappelijk werkers en psychologen) u helpen om beter om te gaan met de gevolgen en behandeling van uw ziekte (ook wel spirituele en psychosociale zorg genoemd). Hieronder wordt deze ondersteunende zorg beschreven. Uw casemanager kan u hier ook meer over vertellen.

Psychosociale begeleiding    

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. Dat geldt voor de periode dat er onderzoeken plaatsvinden, het moment dat u te horen krijgt dat u kanker heeft en de periode dat u wordt behandeld. Na de behandeling is het meestal niet eenvoudig de draad weer op te pakken. Ook uw partner, kinderen, familieleden en vrienden krijgen veel te verwerken. Vaak voelen zij zich machteloos en wanhopig en zijn bang u te verliezen.

Er bestaat geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u het beste met kanker kunt leven. Iedereen is anders en elke situatie en beleving is anders. Iedereen verwerkt het hebben van kanker op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Uw stemmingen kunnen wisselend zijn. Het ene moment bent u misschien verdrietig, het volgende moment vol hoop. Het kan zijn dat door uw ziekte en alles wat daarmee samenhangt uit uw evenwicht raakt. U kunt het gevoel hebben dat alles u overkomt en dat u zelf nergens meer invloed op heeft.

De onzekerheid die kanker met zich meebrengt, is niet te voorkomen. Er spelen vragen als: slaat de behandeling aan, van welke bijwerkingen ga ik last krijgen en hoe moet het straks in de toekomst.
U kunt wel meer grip op uw situatie proberen te krijgen door goede informatie te zoeken, een dagboek bij te houden of er met anderen over te praten. Met bijvoorbeeld mensen uit uw omgeving; uw specialist, huisarts, casemanager of (wijk)verpleegkundige.

Een aantal mensen komt niet zelfstandig uit de moeilijkheden. Naast de steun van de partner, kinderen en bekenden en de zorg van artsen en verpleegkundigen, hebben zij meer nodig om met de situatie om te kunnen gaan. Binnen het Maasstad Ziekenhuis kunnen zorgverleners zoals, maatschappelijk werkers, psychologen of geestelijke verzorgers u extra begeleiding bieden. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u dat bespreken met de casemanager of kijk hier voor meer informatie.

Trainingsprogramma’s tijdens en na behandeling bij kanker

Revalidatie bij kanker

Uit onderzoek blijkt dat revalidatie tijdens en na de behandeling voor kanker leidt tot een verhoogde kwaliteit van leven, vermindering van vermoeidheid en behoud van conditie en kracht. Het Maasstad Ziekenhuis biedt meerdere oncologische revalidatieprogramma’s aan. Kijk hier voor uitgebreide informatie of vraag bij u casemanager de folder ‘Oncologische revalidatie’ op, ook kan de casemanager u meer informatie geven over het programma.

Externe samenwerking / belangrijke adressen

 • Stichting OOK
  De diagnose kanker zet uw wereld volledig op zijn kop. Stichting OOK helpt patiënten en naasten om zo goed mogelijk om te gaan met de impact van kanker, door het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment. U kunt in het OOK Centrum op de Zorgboulevard terecht voor informatie over de gevolgen van kanker, persoonlijk advies en een compleet aanbod aan niet-medische ondersteuning. Of zoek zelf passende ondersteuning bij uw problemen bij u in de buurt, via de OOK Wijzer,  www.ookwijzer.nl.
 • Informatie- en themabijeenkomsten
  Stichting OOK organiseert regelmatig themabijeenkomsten over hoe u kunt omgaan met de gevolgen van kanker in uw leven en in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis ook informatiebijeenkomsten over specifieke tumorsoorten. Kijk voor de actuele agenda en meer informatie op www.stichting-ook.nl.
  Vraag uw casemanager om de folder van Stichting OOK of loop vrijblijvend binnen bij het OOK Centrum op de Zorgboulevard, bij ingang 3. Telefoon: (010) 292 36 10, e-mail: info@stichting-ook.nl.
 • Inloophuis de Boei
  Inloop de Boei is een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. U kunt in de ontmoetingsruimte terecht voor een kopje thee of koffie, biljarten of wat lezen.
  Zij bieden verschillende activiteiten aan. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd.
  Kijk voor meer informatie op www.inloophuisdeboei.nl.

‘Look Good, Feel Better’

Naast de lichamelijke en emotionele problemen die kanker met zich mee kan brengen, kan ook uw uiterlijk behoorlijk veranderen. Soms door de ziekte zelf, soms door de behandeling. Daarom organiseert het Maasstad Ziekenhuis de workshop ‘Look Good, Feel Better’. Op een positieve manier wordt praktische informatie en advies gegeven over uiterlijke verzorging bij kanker.
Tijdens de workshop krijgt u in een ontspannen sfeer professionele adviezen over huid- en haarverzorging. De workshop duurt twee uur en is voor u als deelnemer gratis. Na de workshop krijgt u een tasje met cosmeticaproducten mee naar huis. Indien u wilt deelnemen aan deze workshop kunt u contact opnemen met de casemanager.

Werkhervatting & re-integratie

Tijdens de behandeling bent u mogelijk minder goed of niet in staat om te werken. U hebt te maken met allerlei instanties en personen.
Gevolgen van uw ziekte en behandeling, zowel fysiek als psychisch en soms ook sociaal (denk aan collega’s die het er moeilijk mee kunnen hebben), maken het moeilijk om het oude leven weer op te pakken. Met name werkhervatting blijkt een struikelblok.
Er bestaan organisaties die u kunnen begeleiden bij de re-integratie naar uw werk na de behandeling van kanker.

 • Weer aan het werk
  De handleiding ‘Wat en hoe bij Kanker en Werk’, van het NFK, kan u helpen zelf de regie te nemen tijdens uw ziekte- en re-integratieproces. Per fase in het ziekteproces kunt u nagaan wat u van zorgverleners mag verwachten. Bijvoorbeeld met welke situaties u rekening kunt houden en welke activiteiten u kunt ondernemen om de regie over werkhervatting te houden en de re-integratie te bevorderen. Ook wordt ingegaan op specifieke aspecten van kanker en werk zoals fysieke klachten en beperkingen, vermoeidheid, angst, depressie en cognitieve problemen. Ook is in deze handleiding aandacht voor de positie van zelfstandig ondernemers.
  In de handleiding staan een aantal organisaties en diverse websites waar u terecht kunt voor meer informatie over kanker en werk. U kunt ook mailen naar werkhervatting@nfk.nl. De handleiding is beschikbaar als e-brochure en gratis te downloaden via www.nfk.nl. Of informeer bij uw casemanager.
 • Websites
  Overige aanbevolen re-integratiebureaus speciaal gericht op werkhervatting na kanker:
  •   www.careforcancer.nl
  •   www.stap.nu
  •   www.dosomegood.nl
  •   www.human-support.nl
  •   www.re-turn.nl
 • Re-integratie kiezen
  Onderstaande websites bieden informatie en verschaffen nieuws over re-integratie. En bieden een overzicht van re-integratiebureaus.
  •   www.reintegratiekiezen.nl
  •   www.kiesjereintegratie.nl
 • Welder
  Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk) is er voor iedereen met een gezondheidsprobleem of handicap die informatie zoekt over het krijgen en houden van werk, uitkeringen en verzekeringen.
  •   www.vraagwelder.nl - biedt praktische informatie, advies en tips
  •   www.reisgidswerknemer.nl - wegwijzer gemaakt vanuit het perspectief van de zieke werkende
  •   www.ziekenmondig.nl - publicaties, tips en handige lijstjes om de zieke werknemer te ondersteunen 
 • ArboAntwoord
  Op deze arbowebsite geven experts en wetenschappers een antwoord op maat aan mensen met vragen over ziekte en werk. ArboAntwoord is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC. De site maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek.
  •   www.arboantwoord.com

 

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.