Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt proactief toezicht en is kritisch adviseur van de raad van bestuur. De raad van toezicht volgt nauwgezet de ontwikkelingen van het Maasstad Ziekenhuis. Bijzondere aandacht is er voor de kwaliteit van de organisatie, de veiligheid van patiënten, de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken onder patiënten en medewerkers en financiën. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in een reglement.

De raad van toezicht bestaat uit 6 leden die beschikken over relevante ervaring in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Met eigen kennis, inzichten en expertise vervult ieder lid zijn rol als toezichthouder. De verschillende aandachtsgebieden (zorg, financiën en overheid/volksgezondheid) zijn afdoende gedekt. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk.

Samenstelling raad van toezicht

 

Reglement raad van toezicht