Bekkenfracturen

Bekkenfracturen zijn complex en komen weinig voor. Des te belangrijker dat u geholpen wordt door artsen met ervaring. Het behandelen van fracturen aan de bekken of heupkom (acetabulum) is een aandachtsgebied binnen de traumachirurgie van het Maasstad Ziekenhuis. Deze operaties worden uitgevoerd door twee traumachirurgen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Ook vervult het Maasstad Ziekenhuis een centrumfunctie voor de regio. Dat betekent dat patiënten met een bekken- of heupkomfractuur vanuit andere ziekenhuizen naar ons worden verwezen voor een operatie.

Traumachirurgie
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z Kosten en vergoedingen Informatie over betaling van ziekenhuiszorg