CVA resultaten

Bij een beroerte – medische term: CVA – krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. CVA is een verzamelnaam voor zowel het herseninfarct als een hersenbloeding. Twee verschillende aandoeningen met vaak vergelijkbare, plotselinge uitvalverschijnselen zoals een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm.  Als dit langer dan een paar minuten duurt, beginnen hersencellen te sterven en treedt er blijvende uitval op. Een snelle start van de behandeling is daarom cruciaal om de kans op (blijvend) letsel te verminderen. Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 CVA patiënten opgenomen in een ziekenhuis.

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA. Inmiddels hebben de ziekenhuizen met name door tijdwinst belangrijke verbeteringen in de zorg voor deze patiënten gerealiseerd.

De vergelijkingen van ziekenhuizen per onderwerp zijn te bekijken op de website van Santeon.

Resultaten

Aantal patiënten

in het Maasstad Ziekenhuis

Infographic iconen

19

Hersenbloeding

Infographic iconen

206

Herseninfarct

Behandelingen

De behandelingen in het Maasstad Ziekenhuis die mogelijk zijn bij een herseninfarct.

32%

Intraveneuze trombolyse*

Tijd tot behandeling

De snelheid waarmee patiënten een trombolysebehandeling krijgen (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling.

18 minuten

Leeftijd

Hersenbloeding

62%

patiënten ouder dan 75 jaar

Herseninfarct

43%

patiënten ouder dan 75 jaar

Verhouding

Infographic iconen
Infographic iconen

8%

Hersenbloeding

92%

Herseninfarct

Verhouding vrouw/man

Hersenbloeding

Infographic iconen
Infographic iconen

50%

Man

50%

Vrouw

Herseninfarct

Infographic iconen
Infographic iconen

56%

Man

44%

Vrouw

Verblijfplaats na ontslag

Na ontslag uit het ziekenhuis verblijven patiënten op de volgende plaatsen:

Hersenbloeding

Infographic iconen

21%

Thuis

Infographic iconen

6%

Revalidatiecentrum

Infographic iconen

9%

Verpleeghuis

Infographic iconen

21%

Geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Herseninfarct

Infographic iconen

59%

Thuis

Infographic iconen

2%

Revalidatiecentrum

Infographic iconen

0%

Verpleeghuis

Infographic iconen

19%

Geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Overleving

Na ontslag uit ziekenhuis

Hersenbloeding

68%

patiënten nog in leven

Herseninfarct

98%

patiënten nog in leven

Opnameduur

Aantal dagen dat de patiënt in het ziekenhuis ligt.

Hersenbloeding

47%

0-5 dagen

19%

6-10 dagen

34%

Meer dan 10

Herseninfarct

63%

0-5 dagen

21%

6-10 dagen

16%

Meer dan 10

Functionele status na herseninfarct

Modified Rankin Scale (mRS) van een patiënt 3 maanden na een herseninfarct.

76%

Score 0-2 ADL zelfstandig

24%

Score 3-5 ADL onzelfstandig

Ernst van CVA

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score tijdens opname in het ziekenhuis.

66%

NIHSS 0-4

31%

NIHSS 5-15

4%

NIHSS 16-42