Terug

Brunelli plastiek

De pols is een complex gewricht bestaande uit acht botjes (handwortelbeentjes). Deze botjes zijn verbonden door banden die ligamenten worden genoemd.

De ligamenten zorgen ervoor dat de acht botjes als één geheel vloeiend mee bewegen wanneer u de pols beweegt. De ligamenten geven de pols stevigheid. Het kan voorkomen dat één van de ligamenten scheurt (SL-laesie). Het polsgewricht wordt dan instabiel wat pijn en zwelling tot gevolg heeft. Op de lange termijn kan er slijtage van gewrichten optreden. Het is van belang dat de scheur in het SL ligament wordt gerepareerd. Indien reparatie van het ligament met behulp van een hechting niet mogelijk is, wordt er gekozen voor een Brunelli plastiek. Bij een Brunelli plastiek wordt een deel van een buigpees gebruikt om de functie van het SL ligament te herstellen.

Brunelli plastiek 1

Een peesstrip van een van de polsbuigers wordt door een handwortelbeen getunneld naar de rugzijde van de pols en gebruikt om het SL ligament te herstellen.

Brunelli plastiek 2

Aan de voorzijde van de onderarm zullen twee kleine littekens achterblijven, aan de achterzijde één litteken in over het polsgewricht (groene stippellijn).

Klachten

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina over SL Letsel.

Onderzoeken

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina over SL Letsel

Behandeling

Voor de operatie
Voor de operatie dient u rekening te houden met onderstaande zaken:

 • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis om u na de operatie te helpen met aankleden en/of vervoer naar huis.
 • Draag geen sieraden of nagellak.
 • Haal alvast pijnstilling in huis (paracetamol, indien nodig krijgt u een recept voor extra pijnstilling).
 • Geef eventuele allergieën voor de ingreep door aan de arts.
 • Stop in overleg met de arts enkele dagen voor de operatie met bloedverdunnende medicatie. U kunt dit één dag na de operatie weer hervatten.

Operatie
Tijdens de operatie ligt u op de rug met uw arm opzij. De operatie gebeurt in dagbehandeling onder verdoving van de gehele arm. Slechts zelden wordt gekozen voor volledige anesthesie. Er worden drie sneden gemaakt. De eerste snede loopt op de rugzijde van de pols. Hier wordt de ligament scheur opgezocht. Vervolgens worden er twee kleine sneden aan de handpalmzijde van de onderarm en pols gemaakt. Via deze twee sneden wordt een van de buigpezen van de pols (flexor carpi radialis) gelokaliseerd. Een gedeelte van deze buigpees wordt in de lengte gespleten. Vervolgens wordt dit stuk buigpees door een geboorde tunnel door het maanvormige bot (het scaphoid) naar de rugzijde van de pols gehaald. De pees wordt hier vastgezet aan het maanvormige polsbotje (het lunatum) en aan het kapsel van het polsgewricht. Soms is het nodig om de handwortelbeenderen tijdelijk vast te zetten met een aantal metalen pinnetjes. Deze pinnetjes worden dan na ongeveer vier weken weer operatief verwijderd.

Na de operatie

 • Na de operatie krijgt u een gipsverband aangemeten. U dient het gipsverband droog te houden. Tijdens het douchen kunt u een plastic zak om de hand doen.
 • De coördinatie van bewegingen van uw arm en hand kunnen de eerste uren na de operatie nog lastig zijn als gevolg van de verdoving.
 • U dient de hand de eerste dagen hoog te houden. Dit kan met de hulp van een mitella/sling,
 • 's nachts kunt u uw hand dan het beste op een kussen laten rusten.
 • Het is van belang dat u de vingers regelmatig beweegt om stijfheidklachten te voorkomen. Dit kunt u doen door 5x per dag 10 maal de vingers recht te maken en 10 maal de vingers ontspannen te buigen. Vermijd met kracht een vuist te maken. Dit herhaalt u nog eens waarbij u de andere hand gebruikt om de vingers te helpen met bewegen. Daarnaast kunt u 5x per dag 10 maal de vingers spreiden en sluiten om het vocht uit de hand weg te pompen.
 • Voor eventuele napijn kunt u paracetamol (max. 4 x daags 1.000 mg) gebruiken. Indien nodig krijgt u een recept voor extra pijnstilling.
 • U mag niet zelf autorijden met een drukverband/ gipsspalk, u bent dan niet verzekerd.
 • De hechtingen worden na ongeveer 10 dagen door een verpleegkundige verwijderd en het gips wordt vervangen.
 • Uw behandelend arts bepaalt hoe lang het (gips)verband blijft zitten. Vaak is dit ongeveer vier weken. Na de verwijdering van het gipsverband krijgt u een afneembare spalk aangemeten.
 • Uw behandelend arts bepaalt hoe lang het metalen pinnetje (indien geplaatst) blijft zitten. Vaak wordt deze na vier weken verwijderd. Hierna kunt u starten met oefentherapie onder begeleiding van het handenteam.

Hersteltraject
De duur van de herstelfase na een Brunelli plastiek is variabel en afhankelijk van uw wondgenezing en herstel. Soms komt het voor dat het litteken en het gebied rondom het litteken langere tijd (weken tot maanden) gevoelig is bij aanraken en druk zetten. Het litteken kan ook hard aanvoelen. Deze klachten zijn vrijwel altijd tijdelijk. Om stabiliteit in de pols terug te krijgen met een Brunelli plastiek levert u wellicht iets in aan beweeglijkheid (buigen en strekken) van de pols. Afhankelijk van de situatie voor de ingreep kan de kracht wat verminderen, maar is het waarschijnlijker dat de kracht gelijk blijft of iets zal toenemen.

Nazorg

De nabehandeling bestaat uit spalk- en oefentherapie. Deze nabehandeling vindt plaats bij het Hand en Pols Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis en wordt uitgevoerd door medewerkers van het handenteam. Over het algemeen duurt de nabehandeling 6 maanden, waarbij u 4 weken na de operatie start met 1-2 x per week nabehandeling.

Mogelijke complicaties
Bij alle operaties bestaat een geringe kans dat complicaties zich voordoen. Voor de volledigheid noemen we de (zeer) zeldzame complicaties. Als u vragen heeft over de mogelijke complicaties, raden wij u aan om contact op te nemen met uw behandelend arts.

 • Een wondinfectie, een nabloeding of een veranderd gevoel rondom het litteken. Neem bij roodheid, koorts of erge pijnklachten contact op met het ziekenhuis.
 • Na een trauma of operatie van de hand kunnen er onbegrepen klachten ontstaan die niet direct te maken hebben met het trauma of de operatie. Deze klachten omvatten roodheid, zwelling, een glanzende huid, stijfheid en pijn. Ook kan er een intolerantie ontstaan voor koud. Deze klachten komen slechts zeer zelden voor en zijn vaak tijdelijk.
 • De Brunelli plastiek heeft tevens als zeldzame complicaties verklevingen en pijn rondom de buigpees, een breuk in het maanvormige botje of het afsterven van een deel van het maanvormige botje.
 • Slijtage welke eventueel al aanwezig was voor de Brunelli plastiek, kan niet worden weggenomen.

 

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.