Brunelli plastiek

De pols is een complex gewricht bestaande uit acht botjes (handwortelbeentjes). Deze botjes zijn verbonden door banden die ligamenten worden genoemd.

De ligamenten zorgen ervoor dat de acht botjes als één geheel vloeiend mee bewegen wanneer u de pols beweegt. De ligamenten geven de pols stevigheid. Het kan voorkomen dat één van de ligamenten scheurt (SL-laesie). Het polsgewricht wordt dan instabiel wat pijn en zwelling tot gevolg heeft. Op de lange termijn kan er slijtage van gewrichten optreden. Het is van belang dat de scheur in het SL ligament wordt gerepareerd. Indien reparatie van het ligament met behulp van een hechting niet mogelijk is, wordt er gekozen voor een Brunelli plastiek. Bij een Brunelli plastiek wordt een deel van een buigpees gebruikt om de functie van het SL ligament te herstellen.

Brunelli plastiek 1

Een peesstrip van een van de polsbuigers wordt door een handwortelbeen getunneld naar de rugzijde van de pols en gebruikt om het SL ligament te herstellen.

Brunelli plastiek 2

Aan de voorzijde van de onderarm zullen twee kleine littekens achterblijven, aan de achterzijde één litteken in over het polsgewricht (groene stippellijn).

 

Hand en Pols Expertisecentrum
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z