Ontwikkelingsstoornissen, kinderneurologie, erfelijke en aangeboren afwijkingen

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden meestal op jonge leeftijd door het consultatiebureau, de schoolarts of op initiatief van ouders zelf via de huisarts verwezen voor nader onderzoek naar het spreekuur van de kinderarts.

U kunt denken aan kinderen met een vertraagde ontwikkeling van de motoriek en/of de communicatie (spraak/taal). De eerste vraag is natuurlijk of er sprake is van een onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld een aandoening van het zenuwstelsel, de zintuigen of het spierstelsel of een erfelijke of aangeboren aandoening.

Onderzoek

De belangrijkste informatie wordt verkregen uit een nauwkeurige analyse van de voorgeschiedenis, ziekten in de familie, het klachtenpatroon en uit het lichamelijk onderzoek. Op basis daarvan wordt in samenspraak met u besloten of nader onderzoek nodig is. Het gaat meestal om bloed- en urineonderzoek, soms om een 'hersenfilm' (EEG) of speciale scans van de hersenen (MRI of echo).

Samenwerking met andere disciplines

Daarnaast is het soms noodzakelijk om andere disciplines in te schakelen: fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, kinderpsycholoog, revalidatiearts en maatschappelijk werk.

Verder is er een goede samenwerking met de neurologen, de KNO-artsen en de oogartsen in ons ziekenhuis en met diverse specialisten (klinische genetica, kinderneurologie, orthopedie, stofwisselingsziekten) en laboratoria in het Erasmus MC Sophia.

Kinderneurologische aandoeningen zijn ziekten van het zenuwstelsel, de spierstelsel in engere zin, bijvoorbeeld 
ook epilepsie en hoofdpijn. Al naar gelang het probleem is hier meestal ook van multidisciplinaire diagnostiek en behandeling, vooral in samenwerking met de neuroloog.

Dit geldt ook voor erfelijke en aangeboren aandoeningen, denkt u bijvoorbeeld aan kinderen met chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down.

Aandachtstekort en concentratiestoornissen vallen ook onder ontwikkelingsstoornissen. Voor deze speciale groep kinderen is Riwka del Canho behandelend arts. Samen met Myrna Heydenrijk, revalidatiearts Rijndam hebben zij 1x per maand een gezamenlijke spreekuur.

Voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij de polikliniek Kindergeneeskunde via (010) 291 22 90. 

Kindergeneeskunde
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z