Terug

Ontwikkelingsstoornissen, kinderneurologie, erfelijke en aangeboren afwijkingen

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden meestal op jonge leeftijd door het consultatiebureau, de schoolarts of op initiatief van ouders zelf via de huisarts verwezen voor nader onderzoek naar het spreekuur van de kinderarts.

 U kunt hierbij denken aan kinderen met een vertraagde ontwikkeling van de motoriek en/of de communicatie (spraak/taal). De eerste vraag is natuurlijk of er sprake is van een onderliggende oorzaak, bijv. een aandoening van het zenuwstelsel, de zintuigen of het spierstelsel of een erfelijke of aangeboren aandoening.

Onderzoek

De belangrijkste informatie wordt verkregen uit een nauwkeurige analyse van de voorgeschiedenis, ziekten in de familie, het klachtenpatroon en uit het lichamelijk onderzoek. Op basis hiervan wordt in samenspraak met u besloten of nader onderzoek nodig is. Meestal gaat het om bloed- en urineonderzoek, soms om een "hersenfilm" (EEG) of speciale scans van de hersenen (MRI of echo).

Samenwerking met andere disciplines: het kinderteam

Daarnaast is het soms noodzakelijk om andere disciplines in te schakelen: fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, kinderpsycholoog, revalidatie-arts en maatschappelijk werk. Hiermee werken wij nauw samen in het zogenaamde "kinderteam" van het Maasstad Ziekenhuis.
 
Verder is er een goede samenwerking met de neurologen, de KNO-artsen en de oogartsen in ons ziekenhuis en met diverse specialisten (klinische genetica, kinderneurologie, orthopedie, stofwisselingsziekten) en laboratoria in het Erasmus MC Sophia.

Kinderneurologische aandoeningen zijn ziekten van het zenuwstelsel, de zintuigen en het spierstelsel in engere zin, bijv. ook epilepsie en hoofdpijn. Al naar gelang het probleem is hier meestal ook sprake van multidisciplinaire diagnostiek en behandeling, vooral in samenwerking met de neuroloog.

Dit geldt ook voor erfelijke en aangeboren aandoeningen, denkt u bijv. aan kinderen met chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down.

Aandachtstekort, concentratiestoornissen en hyperactiviteit (ADHD) vallen ook onder ontwikkelingsstoornissen. Voor deze speciale groep kinderen werkt dr. C.R. Lincke nauw samen met dr. R. Rodrigues Pereira en de kinderpsychologen.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.