Gebroken ribben

Operatieve behandeling

Hoewel de behandeling van gebroken ribben eerder bestond uit pijnstilling en ademhalingsinstructies, worden patiënten tegenwoordig veel vaker operatief behandeld. Dit wordt gedaan omdat inmiddels bekend is dat de patiënten met meerdere ribbreuken onder elkaar en patiënten met duidelijk verplaatste ribbreuken voordeel kunnen hebben bij het stabiliseren van de breuken. 

Behalve het risico op een longontsteking is er namelijk een reële kans dat een deel van deze gebroken ribben niet vanzelf genezen en daardoor blijvende klachten geven als ze niet hersteld worden. “Veel patiënten ervaren dagelijks klachten van de ribbenboog en moeten daarbij bepaalde activiteiten laten”, vertelt traumachirurg Jefrey Vermeulen. “Het is veelal een probleem met grote sociale consequenties.” Dit operatief herstellen vindt plaats met behulp van speciale ribplaatjes die over de breuk vastgezet worden met kleine schroeven. Hiermee wordt de anatomie van de borstkas hersteld en ook de functie van de ribbenboog. Een groot bijkomend voordeel is dat deze operatie ook pijnstillend werkt aangezien de breuken niet meer ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. In een ideale situatie wordt de acute patiënt binnen vijf dagen geopereerd. Hiermee neemt de kans op complicaties, zoals longontsteking af en kan de patiënt sneller met ontslag. 

 

 

 

 

 

 

Bij patiënten die meerdere ribben op twee plaatsen hebben gebroken is vrijwel altijd een operatie noodzakelijk, omdat het aangedane deel van de borstkas 'los' ligt. We spreken dan van een floating thorax, waarbij de borstkas niet meer goed beweegt en een efficiënte ademhaling in gevaar kan zijn.

Operatie ook voor patiënten met ribbreuken uit verleden

Ook patiënten die in het verleden ribbreuken hebben gehad en hiervan nog steeds klachten hebben, kunnen behandeld worden met een operatie. Het is volgens Vermeulen een misverstand om te denken dat er niets aan te doen is. “Vroeger werden alle ribbreuken behandeld met afwachten: ‘het moet vanzelf vastgroeien’. De gebroken ribben groeien vaak ook weer vast, maar bij een groep patiënten zijn er na maanden nog steeds klachten.” De pijnlijke niet-genezen ribbreuken kunnen op dezelfde wijze behandeld worden als de acute patiënten, waarbij de breuk opnieuw schoongemaakt moet worden en vastgezet. Als er misvorming aan de ribbenboog ontstaan is door verkeerd vastgroeien van de breuken, klachten zijn ontstaan na een eerdere operatie of bestraling, of als er niet begrepen pijnklachten rond het kraakbenige gedeelte van de ribbenboog bestaan, kan een hersteloperatie ook een oplossing zijn om de anatomie te herstellen. In alle gevallen wordt een zorgvuldige afweging gemaakt van de te verwachten voordelen ten opzichte van de mogelijke complicaties van een operatie en of een alternatieve  behandeling (tapebehandeling en pijnbestrijding) niet beter zou zijn.

Ribben-spreekuur

In het Maasstad Ziekenhuis is een spreekuur voor de behandeling en nazorg voor patiënten met allerlei klachten aan de ribbenboog. 

Lees hieronder ook de patiëntervaringen en de nieuwsberichten.

Traumachirurgie
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z