Ulnaropathie

Bij ulnaropathie is één van de grote armzenuwen (de nervus ulnaris) bekneld.

Deze beknelling vindt plaats bij de elleboog waar de zenuw via de binnenzijde van de elleboog en langs de binnenzijde van de onderarm richting de hand loopt. De zenuw loopt ter hoogte van de elleboog achter het ‘telefoonbotje’ door een tunnel (de cubitale tunnel). Wanneer de zenuw beklemd raakt, spreken we van ulnaropathie. Deze zenuw is dezelfde zenuw die de ‘elektrische’ pijnscheut veroorzaakt wanneer u het telefoonbotje in de elleboog stoot.

De exacte oorzaak van ulnaropathie is onbekend. Wel is bekend dat de klachten samenhangen met het vaak buigen van de elleboog (met name ’s nachts) en het vaak leunen op de elleboog. Cubital tunnel syndroom kan tevens veroorzaakt worden door veranderingen in de omgevingsanatomie (tumoren, botuitsteeksels etc.) en/of na een trauma.

Ulnaropathie

Een dof, tintelend of pijnlijk gevoel kan optreden in een bepaald deel van de hand (rood). Bij een operatie wordt er gezorgd dat de zenuw ter hoogte van de elleboog weer ruimte krijgt.

 

 

Hand- en polsaandoeningen
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z