Terug

De Dikke Vrienden Club

Welkom bij de Dikke Vrienden Club, het behandelprogramma van het Maasstad Ziekenhuis voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. De Dikke Vrienden Club besteedt aandacht aan de medische, voedings-, bewegings- en psychologische kant van overgewicht.

Overgewicht is een bedreiging voor de gezondheid

Het aantal kinderen met overgewicht neemt de laatste jaren sterk toe. Het kan leiden tot hart- en vaatziekten, suikerziekte en gewrichtsproblemen.

Het aantal kinderen met overgewicht neemt de laatste jaren sterk toe. Het kan leiden tot hart- en vaatziekten, suikerziekte en gewrichtsproblemen.

Geestelijk is overgewicht belastend doordat deze kinderen snel worden gepest. Ze kunnen vaak niet goed meedoen met sporten of hebben moeite met het kiezen van leuke kleren. Daarnaast wordt een te dik kind vaak een te dikke volwassen. Omdat het belangrijk is om op jonge leeftijd te starten met de behandeling van overgewicht, heeft Maasstad Ziekenhuis de Dikke Vrienden Club opgericht.

Voor wie?

De Dikke Vrienden Club is een multidisciplinair behandelprogramma in groepsverband voor kinderen met overgewicht van 8 tot en met 12 jaar èn hun ouders.

De Dikke Vrienden Club is een multidisciplinair behandelprogramma in groepsverband voor kinderen met overgewicht van 8 tot en met 12 jaar èn hun ouders.

De ervaring leert dat het veranderen van eet- en beweeggedrag van het hele gezin de grootste kans op blijvend succes biedt.

Om deel te nemen aan het programma moet het kind voldoen aan een aantal criteria:

 • Te hoge BMI voor de leeftijd van het kind;
 • Leeftijd 8 t/m 12 jaar en volgt onderwijs op de basisschool;
 • Spreekt de Nederlandse taal;
 • Geen onderliggende andere ziektes;
 • Geen ernstige gedragsproblemen of gezinsproblemen die een andere aanpak vereisen;
 • Geen verstandelijke handicap;

Kind en ouders dienen gemotiveerd te zijn.

Doelstellingen

Kinderen en ouders die meedoen aan het behandelprogramma werken aan de volgende doelstellingen:

Kinderen en ouders die meedoen aan het behandelprogramma werken aan de volgende doelstellingen:

 • Gezonder/minder eten;
 • Toename van fitheid;
 • Meer of anders bewegen/verbetering van conditie;
 • Beter leren omgaan met pesterijen;
 • Ontwikkeling beter zelfbeeld;
 • Geleidelijk streven naar een normaal en gezond gewicht.

Behandelprogramma

Kinderen die deelnemen aan het behandelprogramma van de Dikke Vrienden Club in het Maasstad Ziekenhuis nemen deel aan acht bijeenkomsten op woensdagmiddag.

Kinderen die deelnemen aan het behandelprogramma van de Dikke Vrienden Club in het Maasstad Ziekenhuis nemen deel aan acht bijeenkomsten op woensdagmiddag.

De eerste zes bijeenkomsten vinden wekelijks plaats, de zevende en achtste bijeenkomst vinden om de twee weken plaats. Iedere bijeenkomst duurt 2,5 uur en bestaat uit twee delen. Het programma van de Dikke Vrienden Club start meerdere keren per jaar.

Eerste deel van de bijeenkomst

In het eerste deel staat het eetgedrag centraal en de gevolgen van het dik zijn als pesten. Tevens is er aandacht voor het veranderen van eetgedrag. Een diëtist en een psycholoog geven begeleiding aan deze bijeenkomst.

Tweede deel van de bijeenkomst

In het tweede deel staan bewegen en conditie centraal. Er wordt aandacht besteed aan het veranderen van het beweeggedrag van het kind. Twee fysiotherapeuten leiden deze bijeenkomst.

Tevens vinden er vier ouderbijeenkomsten plaats, verdeeld over de acht behandelbijeenkomsten voor het kind. In deze bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven aan de ouders, leren de ouders hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na de acht bijeenkomsten volgt als afronding een herhaling van de onderzoeken door alle betrokken behandelaars. Ter afsluiting vindt een feestelijke slotbijeenkomst plaats waarin het A-diploma wordt uitgereikt.

Maasstad Ziekenhuis vindt ook de nazorg erg belangrijk. In het daaropvolgende jaar komen ouders en kind dan ook regelmatig voor controle terug en vindt de uitreiking van het B- en C- diploma plaats.

Behandelteam

De behandelaars van de Dikke Vrienden Club in het Maasstad Ziekenhuis zijn allen deskundig op het gebied van overgewicht.

De behandelaars van de Dikke Vrienden Club in het Maasstad Ziekenhuis zijn allen deskundig op het gebied van overgewicht.

Het behandelteam bestaat uit de kinderarts, psycholoog, fysiotherapeut en een diëtist.

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van het Rotterdamse Centrum van Gezond Gewicht. In dit centrum werken kinderartsen, internisten en chirurgen uit drie ziekenhuizen met elkaar samen rondom de zorg aan kinderen en volwassenen met (ernstige) obesitas. Samen bieden zij de beste zorg op de juiste plek. Voor meer informatie bekijk de website Centrum van Gezond Gewicht.

Behandelprocedure

De te nemen stappen zijn:

De te nemen stappen zijn:

 • De huisarts verwijst het kind naar de kinderarts van het Maasstad Ziekenhuis of het kind kan direct bij de kinderarts terecht.
 • Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats en een gesprek met de ouders en het kind.
 • De psychologisch assistent neemt verschillende vragenlijsten door en er vindt een gesprek plaats met de psycholoog.

Op basis van de bevindingen uit het lichamelijk en psychologisch onderzoek, wordt uiteindelijk bepaald of de Dikke Vrienden Club geschikt is voor het kind en het gezin.

 • Vervolgens vindt er een intake met de behandelaars plaats.

Alle partijen tekenen een formulier waarin alle partijen beloven akkoord te gaan met het hele behandelprogramma om het programma tot een succes te maken. Dit is nodig omdat ouders grote invloed uitoefenen op het eet- en beweeggedrag van hun kind.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Dikke Vrienden Club

Voor meer informatie over de Dikke Vrienden Club

belt u met de polikliniek Kindergeneeskunde of neemt u contact op met uw huisarts.

Of bekijk de folder met meer informatie voor kinderen of ouders.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.