Multidisciplinair team

Bij het ontstaan en het in stand houden van eetproblemen kunnen veel verschillende factoren een rol spelen. Om een goed beeld te krijgen van uw kind en het eetprobleem werken wij samen in een multidisciplinair team.

Kinderarts

De kinderarts heeft een algemene deskundigheid op het gebied van groei, ontwikkeling en ziekten bij kinderen. Bij jonge kinderen met voedingsproblemen zijn er vaak veel factoren van belang. De kinderarts uit het eetteam is gespecialiseerd op het gebied van maag- en darmziekten en voeding.

Kinder- en jeugdpsycholoog

De kinder- en jeugdpsycholoog is deskundige op het gebied van ontwikkeling en gedrag van het kind. Er zijn vele factoren die kunnen samenhangen met het ontstaan en voortbestaan van het eetprobleem. Er wordt gekeken naar de interactie tussen het kind en de ouders en/of verzorgers en het eetgedrag van het kind tijdens de eetobservatie in het ziekenhuis. De kinder- en jeugdpsycholoog begeleidt u als ouder en/of verzorger met het omgaan en het eventueel veranderen/doorbreken van het eetprobleem.

Logopedist

In het eetteam onderzoekt de logopedist de beweging van de spieren in en rond de mond, de gevoeligheid in en rond de mond en de reflexen in het mondgebied. De logopedist kijkt ook naar de manier van eten en drinken en de slikfunctie. De logopedist geeft adviezen over bijvoorbeeld het veranderen van houding tijdens de voeding, veranderen van speen, fles, beker of lepel, het wijzigen van het ritme van voedselaanbod, samenstelling of smaak van het eten.

Diëtist

Een diëtist weet alles over kindervoeding. Zij bekijkt het eetpatroon en de samenstelling van de voeding. Ook kijkt zij of het kind door de voeding voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Zij geeft zo nodig praktische adviezen gericht op de mogelijkheden van uw kind om dit te verbeteren. Tevens wordt in samenspraak met de kinderarts de groei nauwlettend in de gaten gehouden.

Pedagogisch hulpverlener

De pedagogisch hulpverlener is deskundig op het gebied van de interactie tussen ouder en/of verzorger en kind. Haar rol is praktisch en ondersteunend. Zij is aanwezig bij de eetobservaties om ouders en/of verzorgers te begeleiden en ter plekke handvaten te bieden en te adviseren over de aanpak of het gedrag tijdens het eetmoment.

 

Wanneer het nodig is, kunnen ook de volgende disciplines nog worden ingeschakeld:

• maatschappelijk werker

• kinderfysiotherapeut

• ergotherapeut

De verschillende specialisten werken nauw samen om een behandeling op maat te bieden.