Immunotherapie bij lymfeklierkanker

IImmunotherapie is een vast onderdeel geworden van de behandeling van Non-Hodgkin-lymfoom. Deze behandeling wordt gegeven in de vorm van monoklonale antilichamen. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten (afweer- of antistoffen) die in het laboratorium worden ontwikkeld. Zij worden zo gemaakt dat ze specifieke eiwitten op de kankercellen kunnen herkennen en eraan binden. Hierdoor kunnen de eigen afweercellen de kankercellen vervolgens vernietigen.

Wachttijd
Oncologie en Hematologie

Wilt u meer weten?