30-08-2018

Drie zorginstanties zetten zich in voor verbeterde gezondheidszorg in Afrika

Zorgpartners Midden-Holland, Lelie zorggroep en het Maasstad Ziekenhuis zetten zich samen in om de gezondheidszorg in Afrika te verbeteren. Ze ondertekenden onlangs een visiedocument om de samenwerking te bekrachtigen. Het betreft een project ten behoeve van het Kibogora Ziekenhuis in Rwanda. Dit is één van de projecten van de ‘Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals’. Deze (goede doelen) stichting heeft de missie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika en in het bijzonder Afrikaanse ziekenhuizen.

Samen optimaliseren zorg in Afrika
Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals werkt op projectmatige wijze aan oplossingen om de zorg in Afrikaanse ziekenhuizen te optimaliseren. Zorgverleners, werkzaam bij de drie betrokken organisaties, bezoeken twee keer per jaar het Kibogora Ziekenhuis in Rwanda. Bij deze bezoeken richten medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis zich op het opleiden van artsen en verpleegkundigen, geven zorgverleners van Zorgpartners Midden-Holland scholing op het gebied van zorg in de laatste levensfase – zorg gericht op (pijn)verlichting – en doet de Lelie zorggroep dit op het gebied van thuis- en nazorg.    

Peter Langenbach, voorzitter Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals en voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis, over de samenwerking: “We zijn erg blij dat Lelie zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland zich hebben aangesloten bij onze foundation. Samen bereik je immers meer dan alleen. Ik verwacht dat we via onze lokale projecten voor het Kibogora Ziekenhuis een grote impact hebben op de kwaliteit van zorg. Niet alleen wat betreft dat specifieke ziekenhuis, maar ook daarbuiten.“

Margot van der Starre, voorzitter raad van bestuur Zorgpartners Midden-Holland, vult aan: “Wij zijn blij dat we onze kennis en expertise kunnen overdragen aan zorgverleners in het Kibogora Ziekenhuis in Rwanda. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten in Afrika.”

Hendrik Jan van den Berg, lid raad van bestuur Lelie zorggroep, sluit af: “Ook wij willen graag onze kennis delen. Door de ervaring van het Maasstad Ziekenhuis met dit soort goede doelen projecten kunnen we hiermee snel en concreet aan de slag.”
 

Foto (van links naar rechts): Peter Langenbach, Margot van der Starre en Hendrik Jan van den Berg bij de ondertekening van het visiedocument in het Maasstad Ziekenhuis


Over Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals

Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals is in 2010 opgericht, destijds in het kader van het partnerschap tussen Hôpital Laquintinie in Kameroen en het Maasstad Ziekenhuis. Daarbij was het doel om de kwaliteit van de patiëntenzorg in Laquintinie te vergroten. Op basis van de opgedane ervaringen zet het Maasstad Ziekenhuis zich sinds 2014 in voor andere projecten in Afrikaanse ziekenhuizen. Meer weten? Hier vindt u meer informatie over de stichting.

Meer informatie over Zorgpartners Midden-Holland vindt u hier.
Meer informatie over Lelie zorggroep vindt u hier.
Meer informatie over het Maasstad Ziekenhuis vindt u hier.