08-06-2018

Grootste prostaatoperatiekliniek start al per 1 september

Patiëntenzorg op het hoogste niveau dankzij bundeling kennis en expertise zeven ziekenhuizen

Zeven ziekenhuizen hebben zich de afgelopen maanden voorbereid op een concentratie van prostaatzorg in Zuid- en West-Nederland om de kwaliteit van zorg voor patiënten met prostaatkanker verder te bevorderen. Per 1 september van dit jaar opent de Anser prostaatoperatiekliniek haar deuren in Rotterdam en worden patiënten die geopereerd moeten worden, geholpen door de meest ervaren operateurs.

Multidisciplinaire aanpak dichtbij huis
Voor prostaatkanker bestaan veel uiteenlopende behandelingen. De diagnostiek, overige behandelingen en nazorg worden binnen een Anser prostaatcentrum (gevestigd in elk aangesloten ziekenhuis) door gespecialiseerde multidisciplinaire teams uitgevoerd. De zeven Anser prostaatcentra bieden de unieke bestralingstechnieken (Cyberknife) aan. Patiënten kunnen voor een groot deel van de diagnostiek en de behandeling dus dichtbij huis terecht. Europese richtlijnen en uniforme werkwijzen in de Anser prostaatcentra leiden tot een hogere kwaliteit van zorg. 

Anser prostaatoperatiekliniek
Wanneer de patiënt een operatie moet ondergaan, wordt hij in goed overleg doorverwezen naar de Anser prostaatoperatiekliniek in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. In deze kliniek werken de meest ervaren operateurs op het gebied van prostaatzorg samen. Ook worden urologen voor prostaatzorg in het netwerk opgeleid. Per 1 januari 2019 gelden strengere volumenormen voor prostaatverwijderingen; ieder ziekenhuis moet dan minimaal 100 operaties per jaar verrichten. Anser operateurs verrichten jaarlijks individueel ten minste 150 ingrepen. Naar verwachting wordt de Anser prostaatoperatiekliniek de grootste kliniek van Nederland met circa 1.000 operaties op jaarbasis. Dat is meer dan een derde van het totaal aantal prostaatoperaties in Nederland.

Onderzoek en innovatie
Binnen het Anser prostaatnetwerk wordt kennis gedeeld en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek verricht om nieuwe merkstoffen naast het PSA te testen, overbodige diagnosen en behandelingen te voorkomen en nieuwe medicijnen te introduceren. De meest ervaren specialisten verrichten de operaties volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en met de meest innovatieve technologieën (NeuroSafe) die leiden tot minder kans op erectieverlies en incontinentie bij patiënten. Deze inzichten en resultaten worden internationaal getest.

“De naam Anser verwijst naar het Latijnse woord voor gans. De gedachte is dat, net zoals dit geldt voor ganzen in vluchtformatie, je juist door samenwerking verder komt. Ziekenhuizen en urologen kijken voor deelname aan dit unieke samenwerkingsverband over hun eigen organisatiegrenzen heen om zo de beste zorg te kunnen leveren aan hun patiënten”, vertelt prof. dr. Chris Bangma, uroloog in het Erasmus MC Rotterdam.

Concentratie van zorg nu realiteit
De concentratie van operaties en de intensieve samenwerking op het complete zorgtraject kan rekenen op steun van de zorgverzekeraars. In Nederland voert ongeveer de helft van de ziekenhuizen nog prostaatoperaties uit. De behandelvolumes lopen sterk uiteen. Door initiatieven als het Anser prostaatnetwerk wordt concentratie van zorg en aantoonbaar betere behandeling van prostaatkanker realiteit.

Deelnemende ziekenhuizen
De deelnemende ziekenhuizen binnen het Anser prostaatnetwerk zijn Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Haaglanden Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis en OLVG.

Foto: bestuurders van de zeven ziekenhuizen lanceren samen de bijbehorende website http://www.anserprostaatcentrum.nl/