16-10-2018

Maasstad Ziekenhuis berekent ernst vernauwingen in kransslagaders met nieuwe virtuele techniek

Sinds kort kan het Hartcentrum van het Maasstad Ziekenhuis met een nieuwe (onderzoeks)techniek bepalen in welke mate bloedvaten rondom het hart, de kransvaten, vernauwd zijn. Daarbij wordt een virtuele FFR-analyse – een computer 3D model – van het hart gemaakt door het bedrijf HeartFlow. Dit doet zij met een FFR-meting, op basis van een speciale CT-scan (CT-coronair angiografie), die het ziekenhuis naar hen opstuurt. Met de nieuwe techniek kunnen vernauwingen beter in kaart worden gebracht en kan een gerichter behandelplan worden opgesteld voor de patiënt. Wietske Vrijland, lid raad van bestuur: “Deze techniek is minder belastend voor onze patiënten, terwijl de kwaliteit van zorg behouden blijft. We zijn daarom als Maasstad Ziekenhuis trots dat we deze techniek als eerste topklinische ziekenhuis kunnen aanbieden.”

Cardioloog Tobias Bruning: “We konden al wel vernauwingen constateren met behulp van een CT-coronair angiografie, maar nog niet erg goed inschatten wat de ernst van aanwezige vernauwingen was. Daarvoor was tot voor kort een hartkatheterisatie nodig waarbij via de lies, elleboogplooi of pols van de patiënt een slagader wordt aangeprikt en vervolgens een katheter (slangetje) naar het hart wordt geschoven tot aan de vernauwde kransslagader. Met deze nieuwe techniek is dat niet meer nodig want bloedvatvernauwingen kunnen op deze manier net zo goed worden geconstateerd als met de traditionele hartkatheterisatie (die enkele risico’s met zich meebrengt). Voor de patiënt betekent dit een verbetering van het behandeltraject want – na de CT-scan en FFR-meting – hoeft namelijk geen aanvullend onderzoek te worden gedaan.”

Voordelen nieuwe techniek

Vollediger beeld van het hart
Uit onderzoek is gebleken dat de virtuele FFR-analyse, samen met andere beschikbare gegevens over de patiënt, een vollediger en preciezer beeld geeft van de toestand van de kransvaten. Al deze waardevolle informatie wordt in een multidisciplinair overleg besproken om het beste behandeltraject voor de patiënt te kunnen bepalen. Als wordt gekozen voor een invasieve behandeling – bijvoorbeeld een dotterprocedure of bypass chirurgie – dan draagt de analyse van HeartFlow bij aan een doeltreffender en veiliger behandeling.

Hoogste betrouwbaarheid 
Uit recent onderzoek is daarnaast gebleken dat de betrouwbaarheid van deze nieuwe onderzoekstechniek hoger is dan 90%. Hiermee is het de meest betrouwbare van alle niet-invasieve onderzoeken en de nieuwe ‘gouden standaard’. Bij meer dan de helft van de patiënten (61%) die een traditionele hartkatheterisatie ondergaat, blijkt dat er geen sprake is van een ernstige vernauwing en daarmee dat de katheterisatie niet nodig was. Met de virtuele FFR-analyse kunnen onnodige aanvullende onderzoeken, ziekenhuisbezoeken en ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Minder risico’s
Omdat er bij de nieuwe techniek minder onderzoeken nodig zijn (om een diagnose te stellen), wordt de patiënt minder blootgesteld aan radioactieve straling en is er minder kans op complicaties. Kortom, een FFR-meting op basis van een CT-scan is minder belastend voor de patiënt dan een FFR-meting via katheterisatie. Verder zijn er geen ongewenste behandelresultaten geconstateerd bij patiënten die zijn behandeld op basis van deze nieuwe techniek.

Minder kosten
Ook vermindert de nieuwe techniek de kosten van met 26%, in vergelijking met de huidige behandelmethoden om een diagnose te stellen bij patiënten met een verdenking op een coronaire hartziekte (vernauwing van de kransvaten).

Foto: cardiologen Martin van der Ent (links) en Tobias Bruning (rechts) bespreken de virtuele FFR-analyse (beeldscherm links)


Meer over het Hartcentrum Maasstad Ziekenhuis

Het Hartcentrum van het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de afdeling Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten aan het hart zoals hartfalen, pijn op de borst en hartritmestoornissen. Bij de polikliniek van het Maasstad Ziekenhuis kunnen volwassen patiënten terecht voor een medische consultatie, onderzoek of een kleine behandeling. Ook worden in het Maasstad Ziekenhuis hartonderzoeken en pacemakerimplantaties uitgevoerd. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de afdeling Hartbewaking. Patiënten komen bijvoorbeeld van de afdeling Hartbewaking naar de afdeling Cardiologie om te revalideren na een hartinfarct of voor verder herstel na een cardiologische ingreep, bijvoorbeeld een dotterbehandeling.

Het Maasstad Ziekenhuis was in 2007 het eerste niet-academische ziekenhuis dat startte met CT-coronair angiografie. In nauwe samenwerking tussen de afdelingen Cardiologie en Radiologie worden in het Maasstad Ziekenhuis jaarlijks ongeveer 850 van genoemde CT-scans gemaakt.