23-04-2018

Maasstad Ziekenhuis erkend als opleider voor klinisch psychologen

Het Maasstad Ziekenhuis mag sinds kort ook klinisch psychologen opleiden. De afdeling Medische Psychologie van het ziekenhuis is erkend als praktijkopleider door een beoordelingscommissie van de RINO Groep, Regionaal Instituut Nascholing en Opleiding, een organisatie die opleidingen en cursussen biedt in en rond de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het ziekenhuis is trots op de erkenning omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van haar patiëntenzorg.

Samenwerken aan nog betere zorg
Een klinisch psycholoog is een expert in de (geestelijke) gezondheidszorg die diagnoses stelt, complexe problemen behandelt en leiding geeft aan een team. Evelyn Sloots, praktijkopleider van de afdeling Medische Psychologie: “Voor de opleiding tot klinisch psycholoog gaan we de samenwerking aan met de FortaGroep, een GGZ-instelling in de regio Rotterdam die gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van volwassenen, jongeren en kinderen met psychische en psychiatrische klachten. De FortaGroep biedt de opleiding tot klinisch psycholoog in veel grotere aantallen aan dan het Maasstad Ziekenhuis. Ik maak dan ook graag gebruik van de kennis en ervaring die mijn collega-praktijkopleider Charlotte Oele bij de FortaGroep heeft en het goede opleidingsklimaat dat er heerst. Bovendien kunnen we door deze samenwerking de zorg rondom de patiënt verder verbeteren, zoals we dat al doen met GGZ-instelling Antes op de Zorgboulevard naast het ziekenhuis.”

Commissie onder de indruk
De beoordelingscommissie ging onlangs op bezoek bij de afdeling Medische Psychologie om te bepalen of het voldeed aan de eisen die worden gesteld aan een opleider voor klinisch psychologen. Belangrijkste eisen zijn een positief leerklimaat, routine in onderzoek en wetenschap, goed management en het voortdurend werken aan verbetering en innovatie. De commissie was onder de indruk van dat wat het Maasstad Ziekenhuis heeft bereikt op dit vlak zoals de STZ-status van opleidingsziekenhuis, het internationale JCI-keurmerk voor hoge kwaliteit en veiligheid en het Santeon lidmaatschap; een landelijk samenwerking van zeven ziekenhuizen.   

Opleiden in de praktijk
De afdeling Medische Psychologie leidt al zeven jaar gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) op in samenwerking met zorgpartner Antes. De erkenning tot opleider voor klinisch psychologen sluit aan bij de ambitie van het ziekenhuis om haar opleidingsaanbod te verbreden. Het opleidingstraject wordt de komende maanden verder ingevuld en de eerste ‘GIOS’ (GZ-psycholoog In Opleiding tot Specialist) zal in januari 2019 starten. 

 
Over afdeling Medische Psychologie
Na verwijzing door de medisch specialist van het ziekenhuis, behandelt de medisch psycholoog patiënten met psychische klachten en problemen die samenhangen met gezondheidsproblemen. Tevens heeft de psycholoog op diverse medische afdelingen een ‘screenende’ en indicerende (signalerende) rol, met het doel de patiënt de beste behandeling te kunnen bieden. Lichamelijke klachten, (chronische) ziekten, medische onderzoeken en behandelingen kunnen veel van een patiënt en zijn naasten vragen en een zware belasting zijn. Het kan moeilijk zijn om met het ziek zijn, de lichamelijke beperkingen en ook praktische en emotionele gevolgen om te gaan. Als gevolg van een lichamelijke aandoening kunnen psychologische problemen ontstaan, zoals angst en paniek, traumatische of depressieve klachten. De psychologen van de afdeling Medische Psychologie kunnen iemands problemen in kaart brengen en een passende behandeling bieden. Daarnaast kan iemand ondersteund en verwezen worden indien een langer durende behandeling gewenst en/of noodzakelijk is buiten het Maasstad Ziekenhuis.