30-05-2018

Maasstad Ziekenhuis kijkt terug op succesvol 2017

Het Maasstad Ziekenhuis kijkt terug op een succesvol jaar zowel qua ontwikkelingen in de zorg als financieel. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur: “In 2017 zijn we lid geworden van Santeon, we zijn overgestapt naar een nieuw elektronisch patiëntendossier en samen met meerdere ziekenhuizen heeft het plan - om prostaatkankeroperaties te concentreren - verder vorm gekregen. We zijn tevreden over het financiële resultaat, de winst viel met 6,8 miljoen euro hoger uit dan begroot. Voor de eerste keer is het resultaat van onze dochteronderneming Spijkenisse Medisch Centrum daarin voor 50% meegenomen. Het is mooi dat de forse investering in de wederopbouw van dit centrum zich nu uitbetaalt. Daarmee komt het eigen vermogen van het ziekenhuis op 77 miljoen euro. Dit betekent een solvabiliteit van ongeveer 22,5%. Dit benadert de nagestreefde solvabiliteit van 25%. De verwachting is dat in 2018 wederom een positief resultaat wordt behaald waarbij de beoogde solvabiliteit van 25% wordt gerealiseerd.”

Netwerkzorg die voldoet aan hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen
Het Maasstad Ziekenhuis werd op 2 juni 2017 volwaardig lid van Santeon, een prachtige mijlpaal. Santeon is een landelijk samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen, gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie. Door bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen en resultaten van behandelingen te vergelijken, worden verschillen zichtbaar. Vervolgens wordt de beste aanpak van zorg ingevoerd in alle Santeon-ziekenhuizen. Zo verbeteren we de zorg voor onze patiënten.

6 oktober 2017 was een bijzonder moment: de vier ziekenhuizen van de Coöperatie Zorg op Zuid (Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Maasstad Ziekenhuis) stapten over naar één elektronisch patiëntendossier. Hiermee kunnen we in de toekomst nog betere zorg verlenen aan onze patiënten. Het jaar 2017 stond verder in het teken van de voorbereidingen op de verlenging van de Joint Commission International (JCI) accreditatie in 2018. Deze accreditatie is sinds 2015 het overkoepelende kwaliteitslabel, waarmee het Maasstad Ziekenhuis aan patiënten, zorgverzekeraars en anderen laat zien dat het goede en veilige zorg levert die voldoet aan de internationale standaarden.

Ambities komende jaren
Peter Langenbach: “Komende jaren staan in het teken van de realisatie van onze ambities op het gebied van aandacht voor onze patiënten en medewerkers, topklinische zorg en acuut centrum, kwaliteit en veiligheid, de zorg efficiënt organiseren samen met onze netwerkpartners en financieel gezond en innovatief. Uitgangspunt bij onze ambities blijft: doen wat het beste is voor de patiënt, voor de kwaliteit van zijn of haar leven.” Bekijk het online jaarverslag.