15-05-2018

Minister Bruins op werkbezoek bij het Maasstad Ziekenhuis

Op maandag 14 mei bracht minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) een werkbezoek aan het Maasstad Ziekenhuis. Hij kreeg een rondleiding over de Spoedeisende Hulp en de Intensive Care en bezocht het Brandwondcentrum. Tijdens deze rondleiding ging hij in gesprek met de managers, artsen en teamleiders om zich te laten informeren over de dagelijkse praktijk en de uitdagingen van nu en de toekomst.

Aansluitend vond een gesprek plaats met de raad van bestuur, vertegenwoordigers van de medische staf en de verpleegkundige adviesraad. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de druk op de acute zorg, het tekort aan personeel, de registratielast en de samenwerking in de regio Rotterdam. Ook de landelijke samenwerking op het gebied van value based health care binnen Santeon kwam ter sprake. De zeven Santeon-ziekenhuizen werken nauw met elkaar samen om uitkomsten van zorg met elkaar te vergelijken om van elkaar te leren en op deze manier de zorg te verbeteren. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken wat patiënten belangrijk vinden. 

Minister Bruno Bruins: “Ik vond het interessant te horen wat er speelt en hoe knelpunten worden aangepakt, bijvoorbeeld de drukte op de Spoedeisende Hulp. Ik zie ook bij het Maasstad Ziekenhuis de beweging om de patiënt centraal te zetten, te kijken wat die nodig heeft en daar de zorg omheen te organiseren. Het Brandwondencentrum heeft indruk gemaakt. Je hoopt dat je het nooit nodig hebt maar als dat moet dan staat alles paraat met vakmensen aan het bed. Indrukwekkend.” De minister gaf aan dat hij graag de komende tijd op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien van de besproken punten. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur: “De minister toonde veel interesse, het werkbezoek was een goede gelegenheid om het Maasstad Ziekenhuis te laten zien en te bespreken waar wij tegenaan lopen. We kijken daarom terug op een geslaagd bezoek!