02-02-2018

Samenwerkingsovereenkomst farmaceutische zorg Maasstad Ziekenhuis en Rijndam Revalidatie

Het Maasstad Ziekenhuis en Rijndam Revalidatie zijn een samenwerking met elkaar aangegaan op het gebied van ‘specialistische farmaceutische patiëntenzorg’. Dit betekent dat de apotheek van het Maasstad Ziekenhuis de farmaceutische zorg verleent aan de patiënten van Rijndam Revalidatie. Om dit mogelijk te maken wordt personeel – een apotheker en enkele assistenten – vanuit het Maasstad Ziekenhuis in Rijndam Revalidatie gedetacheerd en worden dagelijks de nodige geneesmiddelen geleverd.

Hoogwaardige farmaceutische patiëntenzorg
De ziekenhuisapotheker verzorgt in samenwerking met de apotheker in Rijndam Revalidatie de totale farmaceutische patiëntenzorg. Denk aan de levering van geneesmiddelen, het beheer van het geneesmiddelenassortiment, de controle van medicatie van patiënten, de overdracht van het medicatiegebruik van een patiënt naar een volgende zorgverlener, de informatievoorziening aan patiënten en scholing van personeel. Bijzonder aspect hierbij is de vernieuwing/modernisering van het geneesmiddeldistributiesysteem, die de komende jaren plaatsvindt.

Bertjo Renzenbrink, lid raad van bestuur Rijndam Revalidatie: “Wij hebben plannen om ons gebouw aan de Westersingel te renoveren. Hierdoor kan ook een moderniseringsslag gemaakt worden in het geneesmiddelendistributiesysteem.” Beide partijen hebben één doel voor ogen: hoogwaardige farmaceutische zorg bieden, waarbij de medicatieveiligheid voor patiënten verder wordt geoptimaliseerd.

Eerste ervaringen positief
Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis: “Beide organisaties hebben enorm hard gewerkt – de mouwen opgestroopt – en zich flexibel opgesteld om de vereiste werkprocessen in korte tijd in te richten. Een ongelooflijke prestatie die de patiëntenzorg ten goede komt.”

De eerste ervaringen met de samenwerking zijn erg positief, vooral ook door de invulling die het personeel terplekke eraan geeft. De overeenkomst wordt daarom in vol vertrouwen aangegaan voor vijf jaar, waarbij jaarlijks wordt geëvalueerd.

 

 

 Foto: ondertekening overeenkomst door de bestuursleden van het Maasstad Ziekenhuis en Rijndam Revalidatie 

 

Over Rijndam Revalidatie
Rijndam biedt medisch specialistische revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening beperkingen hebben in hun functioneren. Doel van de revalidatie is een zo zelfstandig mogelijk leven. Om patiëntgerichte topzorg te leveren, investeert Rijndam voortdurend in innovatie, onderzoek en opleiding. Bij Rijndam werken ruim 800 medewerkers en 50 vrijwilligers. Jaarlijks behandelt Rijndam meer dan 16.000 patiënten op 18 locaties in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Kijk voor meer informatie op www.rijndam.nl. Rijndam, specialisten in revalidatie