05-07-2018

Santeon ziekenhuizen verbeteren zorg rondom heupartrose

Het afgelopen anderhalf jaar hebben de Santeon ziekenhuizen samengewerkt aan verbeteringen in de zorg voor heupartrose.

“Ik vind deze resultaten over de heupartrosezorg een uitstekend voorbeeld van hoe registratiegegevens kunnen werken voor de praktijk van de zorg. Ik feliciteer u (en de aangesloten ziekenhuizen) met dit resultaat”, drs C.R. van der Togt, directeur Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).

Patiënt krijgt inzicht in wat we hebben verbeterd en waarom
De professionals van de zeven Santeon ziekenhuizen zijn in 2016 samen gestart met het actief verbeteren van de heupartrosezorg. Dat doen ze aan de hand van verbetercycli. Iedere cyclus duurt een halfjaar. In dat halfjaar vergelijken ze de uitkomsten van behandelingen en de werkwijze van artsen. Ieder ziekenhuis haalt uit die gesprekken en data de verbeterpunten die ze in hun eigen ziekenhuis oppakken. Samen verbeteren de teams zo de zorg voor heupartrosepatiënten.

Nu, anderhalf jaar na de start, worden de resultaten van deze werkwijze zichtbaar. Elk Santeon ziekenhuis publiceert de aanpak en resultaten van de verbetercyclus op zijn website. De patiënt krijgt op deze manier inzicht in wat we hebben verbeterd en waarom.

Daling in opnameduur
Voor patiënten is het medisch gezien beter om zo kort mogelijk in het ziekenhuis te verblijven na een heupoperatie, bovendien is het goedkoper. Een langer dan noodzakelijk verblijf kan namelijk leiden tot vermijdbare complicaties zoals delier en algeheel functieverlies. Door verschillende verbeterinitiatieven is de gemiddelde opnameduur vanwege een primaire heupvervanging met 17% teruggebracht.

Weinig complicaties
Alle Santeon ziekenhuizen laten lage percentages complicaties zien tijdens en na de opname van een totale heupprothese. Zo heeft binnen de Santeon ziekenhuizen 97% van de patiënten geen complicaties binnen 90 dagen na een primaire totale heupoperatie.

Vermindering van leefregels voor patiënten
Er is een inventarisatie gedaan naar de leefregels waaraan patiënten zich na een totale heupprothese moeten houden. Deze bleken soms onnodig beperkend te zijn. Door dit met elkaar te bespreken zijn binnen de Santeon ziekenhuizen verbeteringen aangebracht. Zo moesten patiënten bijvoorbeeld de eerste zes weken na de operatie op hun rug liggen. Na onderzoek in een van de Santeon ziekenhuizen (OLVG) bleek dat het belang van deze ‘rugperiode’ nooit wetenschappelijk was aangetoond en is deze leefregel hier afgeschaft.

Verbeteringen voor meerdere aandoeningen
Begin dit jaar deelde Santeon de resultaten van borstkankerzorg. Ook op andere aandoeningen werken de Santeon ziekenhuizen samen. Zo zijn voor prostaatkanker, reuma, geboortezorg, longkanker, nierfalen, darmkanker en CVA ook verbetertrajecten opgezet.

Transparantie
“Als Santeon ziekenhuizen vinden we het belangrijk transparant te zijn over de uitkomsten van onze zorg, Door open te zijn kunnen we leren van elkaar en continu werken aan betere zorg voor onze patiënten”, aldus Pieter de Bey, directeur van Santeon. “Uiteindelijk zal dit leiden tot gesprekken in de spreekkamer tussen arts en patiënt waarin zij gezamenlijk een keuze maken voor de optimale behandeloptie”.

Publicatie verbetercyclus heupartrose
In deze publicatie worden de aanpak en de resultaten van de verbetercyclus voor de behandeling van heupartrose tot nu toe beschreven.

Meer informatie
Op de website van Santeon is meer informatie te vinden over dit onderwerp.