05-07-2018

Update VRE-bacterie: getroffen maatregelen effectief

De maatregelen die wij hebben getroffen naar aanleiding van de VRE-bacterie blijken effectief. Dit wil zeggen: de bacterie heeft zich niet verder verspreid over andere afdelingen. Het is veilig voor patiënten en bezoekers om het Maasstad Ziekenhuis te bezoeken, zowel voor een afspraak op de polikliniek als voor een opname. Geen van de (ex-)patiënten die de VRE-bacterie bij zich draagt, heeft ziekteverschijnselen als gevolg van de bacterie. De VRE-bacterie kwam aan het licht door het wekelijks onderzoek dat wij standaard doen bij patiënten die lang in het ziekenhuis liggen.

Resultaten contactonderzoek tot nu toe
Het contactonderzoek loopt nog. Uit de resultaten van het contactonderzoek tot nu toe is gebleken dat er sprake is van één type VRE-stam die verspreiding heeft gegeven in het Maasstad Ziekenhuis. Daarnaast zijn ook enkele andere VRE-stammen gevonden die geen verspreiding hebben gegeven. Aangezien het gaat om verschillende stammen zijn deze zeker niet afkomstig van kruisbesmetting (verspreiding) in het Maasstad Ziekenhuis. Dit betekent dat een deel van de (ex-)patiënten, die als VRE positief uit het onderzoek is gekomen, niet besmet is in het Maasstad Ziekenhuis.

Grondige schoonmaak
De extra (hygiëne)maatregelen in verband met de VRE-bacterie blijven – uit voorzorg – van kracht. VRE positieve patiënten en VRE verdachte patiënten worden in contactisolatie verpleegd. Deze patiënten worden zoveel mogelijk op één afdeling verpleegd. Verpleegafdelingen waar VRE positieve patiënten of VRE verdachte patiënten hebben gelegen worden – pas na grondige specialistische reiniging – weer vrijgegeven voor gebruik.

Vragen?
Voor vragen kunnen patiënten contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie op maandag tot en met vrijdagochtend tussen 9:00 uur en 12:00 uur via het telefoonnummer: (010) 291 11 00.

Zie voor meer informatie ook de meest gestelde vragen over VRE. Of beluister het radio interview van RTV Rijnmond met medisch specialist Jan den Hollander, die op eenvoudige wijze uitleg geeft over de VRE-bacterie.