28-02-2020

Maasstad Ziekenhuis voorbereid op coronavirus (COVID-19)

Op dit moment is het coronavirus (COVID-19) volop in het nieuws. De afdeling Infectiepreventie van het Maasstad Ziekenhuis, die zich richt op de preventie van overdracht van infectieziekten en multiresistente bacteriën, volgt dit nieuws nauwlettend. Er liggen protocollen klaar die worden nageleefd als een patiënt met ziekteverschijnselen zich meldt. Daardoor zijn wij goed voorbereid op verdere verspreiding van het virus. Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen dan ook veilig het ziekenhuis bezoeken.

Meer informatie

Het Maasstad Ziekenhuis houdt zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Voor de laatste stand van zaken rondom het coronavirus (COVID-19), verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM. Op deze site wordt heldere uitleg gegeven over het nieuwe virus en worden duidelijke antwoorden gegeven op veelgestelde vragen.

Indien u vragen heeft over uw eigen gezondheid, kunt u contact opnemen met uw huisarts.