09-04-2020

Maasstad Ziekenhuis zet Kunstmatige Intelligentie in bij beoordeling corona-schade op CT scans

Het Maasstad Ziekenhuis zet Kunstmatige Intelligentie oftewel Artificial Intelligence (AI) in om bij patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus (COVID-19) de hoeveelheid aangetast longweefsel automatisch te beoordelen. Dit gebeurt in samenwerking met Holland AI, een bedrijf dat actief is in de ontwikkeling en integratie van AI-toepassingen in de zorg.


Boven: Afwijkingen op een CT scan zoals die bij het coronavirus (COVID-19) aanwezig kunnen zijn.
Onder: Het algoritme herkent de afwijkingen en geeft een percentage van het aangedane weefsel ten opzichte van de totale long.

De applicatie die daarvoor ontwikkeld is, PulmoFast-CTSS, analyseert CT-scans van de longen en geeft op basis daarvan een indicatieve score van de hoeveelheid aangetast longweefsel. Uit eerdere studies is gebleken dat deze score prognostische waarde heeft en artsen kan ondersteunen bij het maken van behandelkeuzes. Het Maasstad Ziekenhuis en Holland AI werken nu samen om de toegevoegde waarde nader te onderzoeken in een klinische studie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, zullen vervolgstappen worden genomen, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de kennis aan andere ziekenhuizen.

"Meerdere bedrijven bundelen hun krachten en zetten belangeloos hun AI software in voor onderzoek naar en de bestrijding van het coronavirus. Zo ook Holland AI, een jong bedrijf van onze aios (arts in opleiding tot specialist) Ayoub Charehbili”, zegt André Niezen, radioloog van het Maasstad Ziekenhuis. “De afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis is trots om zo, naast de reguliere diagnostiek, een bijdrage te kunnen leveren aan de diagnostiek en behandeling van de patiënten die besmet zijn met het coronavirus (COVID-19)."

AI als hulpmiddel
De radioloog is en blijft degene die de analyse van CT-beelden bepaalt, maar hij kan daarbij geholpen worden door PulmoFast-CTSS. Om dit mogelijk te maken, is de AI software volledig geïntegreerd binnen de bestaande infrastructuur.

Samenwerking meerdere disciplines
Er wordt in het Maasstad Ziekenhuis ook onderzocht of het mogelijk is een koppeling te maken met andere predictie-modellen. Daarvoor is een speciaal voor de crisissituatie ingestelde multidisciplinaire samenwerking van meerdere klinische en diagnostische specialismen, het MaasstadLab en de klinische informatica gestart.