23-03-2020

Maasstad Ziekenhuis zet slimme apparatuur in bij patiënten met coronavirus (COVID-19)

Om patiënten die opgenomen zijn met het coronavirus (COVID-19) goed te kunnen monitoren, maakt het Maasstad Ziekenhuis gebruik van slimme bloeddrukmeters en slimme pleisters. De slimme apparatuur kan op afstand vitale waarden meten, zoals bloeddruk, saturatie, temperatuur, hartslag en ademhalingsfrequentie. Hierdoor kunnen de infectierisico’s worden beperkt en zijn er minder beschermingsmiddelen nodig.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft inmiddels twee aparte afdelingen voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus (COVID-19). De patiënten die daar liggen krijgen als het nodig is slimme apparatuur om hun gezondheidstoestand op afstand te kunnen beoordelen. Dat levert naast een verbeterde veiligheid van de patiënt en kwaliteit van zorg, ook andere belangrijke voordelen op: verplegend personeel hoeft minder vaak de kamers in om de metingen met de hand te verrichten waardoor er meer tijd overblijft voor andere zorg én er zijn minder beschermingsmaterialen als beschermende jassen, brillen en maskers nodig.

De slimme bloeddrukmeters van Welch Allyn worden naast het bed geplaatst en meten via een bloeddrukband, die de patiënt altijd om heeft, regelmatig zelfstandig de bloeddruk, saturatie en temperatuur van de patiënt. De uitslag wordt daarna automatisch geregistreerd in het dossier van de patiënt. Via de Biosensor van Phillips, ook de slimme pleister genoemd, kunnen de zorgprofessionals op ieder moment van de dag op afstand zien wat de hartslag en ademhalingsfrequentie van de patiënt zijn. Die laatste is zeker bij luchtwegproblemen een belangrijke indicatie van hoe het met de patiënt gaat.

De slimme medische hulpmiddelen geven samen continu een compleet beeld van de vitale waarden van de patiënten, waardoor sneller aanpassingen in het behandelplan kunnen worden doorgevoerd.