07-02-2020

Nieuwe locaties poliklinieken Havenpolikliniek medio december 2020

Vier Rotterdamse ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren gezamenlijk invulling gegeven aan de poliklinische zorg in de Havenpolikliniek. Medio december 2020 verhuist de poliklinische zorg naar andere locaties in Rotterdam. Daarmee wordt de continuïteit van deze zorg voor patiënten gegarandeerd.

De poliklinische zorg verhuist medio december 2020 naar nieuwe locaties omdat het gebouw van de Havenpolikliniek niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het pand is verkocht aan een vastgoedontwikkelaar en op de locatie zal herontwikkeling plaatsvinden.

De poliklinische zorg blijft gegarandeerd

Het Erasmus MC verhuist de poli pijngeneeskunde naar de locatie Buitenhaven aan het Haringvliet 72. Dit geldt ook voor de poliklinieken van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Het IJsselland Ziekenhuis verhuist de poliklinieken naar de locatie Pniël van de Lelie Zorgroep aan de Oudedijk 15. Voor het Maasstad Ziekenhuis geldt dat de poli geriatrie verhuist naar De Nieuwe Plantage van Aafje aan de Weteringstraat 225. De combinatie met het gezondheidscentrum ter plekke en de zorginstelling Aafje garandeert laagdrempelige geriatrische zorg in de deelgemeente Crooswijk-Kralingen.

Voor de neurologische zorg is het plan om de polikliniek op de noordoever voort te zetten. De definitieve locatie is nog niet bekend omdat de verhuurder van de locatie recent te kennen gaf toch niet te willen verhuren. Er blijft een aantal andere opties open die nu verder onderzocht worden.

Vernieuwde zorg Havenue verhuist ook

De Havenpolikliniek heeft een impuls gegeven aan de samenwerking tussen de Rotterdamse ziekenhuizen. Dit heeft geleid tot een nieuw regionaal samenwerkingsverband genaamd Havenue. Dit bestaat uit meerdere Rotterdamse zorg- en welzijnspartijen: VVT-instellingen, welzijnspartijen, huisartsen en ziekenhuizen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe vorm van zorg voor (kwetsbare) ouderen. Deze zorg die op de locatie Havenpolikliniek gehuisvest is, krijgt ook medio december 2020 een nieuwe locatie. Momenteel wordt bekeken waar deze het beste gehuisvest kan worden. Zodra we dat weten, zullen we daarover met alle betrokkenen communiceren.

* Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland ziekenhuis

In het onderstaande overzicht staat welke poliklinieken Havenpolikliniek op welke (nieuwe) locaties gevestigd zijn per medio december 2020.

Ziekenhuis op alfabetische volgorde

polikliniek

locatie polikliniek

medio december 2020

Erasmus MC

DermaHaven*

Blijft Buitenhaven, Haringvliet 72

 

Kinderhaven*

Blijft Buitenhaven, Haringvliet 72

 

Pijngeneeskunde

Buitenhaven, Haringvliet 72

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Cardiologie

Buitenhaven, Haringvliet 72

 

KNO

Buitenhaven, Haringvliet 72

 

Longziekten

Buitenhaven, Haringvliet 72

 

Urologie

Buitenhaven, Haringvliet 72

IJsselland Ziekenhuis

Bloedafname

Pniël. Oudedijk 15

 

Chirurgie

Pniël. Oudedijk 15

 

Gynaecologie

Pniël. Oudedijk 15

 

Interne geneeskunde

Pniël. Oudedijk 15

 

Orthopedie

Pniël. Oudedijk 15

 

MDL

Pniël. Oudedijk 15

 

Radiologie

Pniël. Oudedijk 15

 

Reumatologie

Pniël. Oudedijk 15

Maasstad Ziekenhuis

Geriatrie (medische Psychologie)

De Nieuwe Plantage, Weteringstraat 225

 

Neurologie

Medio april bekend

Het Oogziekenhuis Rotterdam*

Oogheelkunde*

Blijft Buitenhaven, Haringvliet 72

Ikazia*

Kaakchirurgie*

Blijft Buitenhaven, Haringvliet 72

*Deze poliklinische zorg die al gevestigd is in de Buitenhaven aan het Haringvliet 72, verhuist niet.