02-11-2020

Zorg op afstand bij corona patiënten Maasstad Ziekenhuis succesvol

Het op afstand monitoren van patiënten die met het coronavirus (COVID-19) in het Maasstad Ziekenhuis hebben gelegen is een succes. In totaal konden de afgelopen tijd meer dan 40 corona patiënten eerder naar huis, omdat hun gezondheid via een speciale app op afstand gecontroleerd kan worden.

Met behulp van de app geven de patiënten vanuit huis dagelijks hun zuurstofgehalte in het bloed (saturatie), hun temperatuur, eventuele klachten en aanvullende gegevens door aan een speciaal thuismonitorteam van het Maasstad Ziekenhuis. Dit team bestaat uit gespecialiseerd verpleegkundigen onder supervisie van de longartsen van het ziekenhuis.

De 'COVID-19 thuis' app van Luscii Vitals is sinds juli in gebruik. Tot nu toe hebben 45 corona patiënten er met succes gebruik van gemaakt. Op dit moment zijn het er 23.  Door de app is het voor het ziekenhuis mogelijk om herstellende corona patiënten op afstand goed in de gaten te houden. Daardoor kunnen patiënten eerder naar huis om daar verder te herstellen.

 “Alle patiënten die stabiel zijn, twee liter zuurstof of minder nodig hebben en digitaal vaardig zijn komen voor de thuismonitoring in aanmerking”, vertelt longarts Gea Helfrich van het Maasstad Ziekenhuis. “Hiermee maken we weer bedden vrij voor nieuwe corona patiënten en het is fijn voor de patiënten om in hun vertrouwde omgeving verder te herstellen. Zij krijgen van ons 24/7 de deskundige hulp die zij nodig hebben. Het ziekenhuis blijft tot het einde van de thuismonitoring de hoofdbehandelaar, maar dan op afstand.”

Persoonlijk behandelplan

Of een patiënt geschikt is voor de thuismonitoring, wordt bepaald door de behandelend arts. Iedere geschikte patiënt krijgt een persoonlijk behandelplan mee met streefwaarden, een saturatiemeter te leen en er wordt door het ziekenhuis zuurstof geregeld voor thuis. Patiënten controleren thuis zelf twee keer per dag hun temperatuur en saturatie en zij vullen in hoe het gaat met kortademigheid en hoesten.

“Onze longverpleegkundigen bekijken de ingevoerde waarden ook twee keer per dag. Als de saturatie verslechtert of de klachten nemen toe, dan zien zij dit snel en nemen zij contact op met de patiënt. Dat werkt heel goed en ook de patiënten vinden de thuismonitoring prettig”, aldus Gea Helfrich. “Als een patiënt 48 uur geen zuurstof meer gebruikt en herstellende is, dan eindigt de thuisbehandeling door het ziekenhuis.”