17-05-2021

Maasstad Ziekenhuis kijkt met trots terug op 2020

Het Maasstad ziekenhuis sluit het door corona gedomineerd jaar af met een positief financieel resultaat van € 8,4 miljoen. “Ondanks niet voorziene uitgaven door corona, minder geleverde reguliere zorg en extra investeringen hebben we 2020 met een positief financieel resultaat kunnen afsluiten. Het is een dubbel gevoel, maar we kunnen hier met z’n allen trots op zijn”, aldus Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis.


Foto: Paul Douw van der Krap

Na de eerste coronagolf in maart 2020 besloot de raad van bestuur de Intensive Care afdeling van het Maasstad Ziekenhuis met 8 bedden uit te breiden om zo de opvang van corona patiënten te kunnen garanderen in een optimale omgeving. Ook is als gevolg van corona extra geïnvesteerd in de aanschaf en onderhoud van laboratoriumapparatuur. Hierdoor was het mogelijk om coronatesten uit te voeren voor de GGD en zo voldoende testcapaciteit in de regio te bieden.

Positief financieel resultaat
De pandemie zorgde niet alleen voor extra uitgaven, maar door het uitstellen van allerlei geplande projecten, ook voor lagere afschrijvingen. Ook ontving het ziekenhuis financiële compensatie van zorgverzekeraars voor de zorg die als gevolg van de grote toeloop van patiënten met COVID-19 niet geleverd kon worden. Daardoor sloot het Maasstad Ziekenhuis het afgelopen jaar toch af met een positief financieel resultaat. Dit resultaat is iets minder dan in 2019.

“Door de coronapandemie was 2020 op alle fronten zwaar en uitdagend. De druk was, en is nog steeds, hoog voor al onze medewerkers. Ik ben bijzonder trots op de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie en onze collega’s. Er hard is gewerkt en de raad van bestuur heeft respect voor de professionaliteit en inzet van onze collega’s. Hierdoor hebben wij zowel zorg voor patiënten met COVID-19, als voor patiënten met andere problemen kunnen leveren, de juiste investeringen kunnen doen en uiteindelijk een goed financieel resultaat gehaald”, aldus Peter Langenbach. “In 2021 zullen we verder investeren in een geïntegreerde Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost, het Spoedplein”.

Innovaties
Door corona zijn meerder innovaties in een hoog tempo doorgevoerd. Denk hierbij aan het beeldbellen, de thuismonitoringsapp waardoor veel corona patiënten thuis met zuurstof verpleegd kunnen worden en de Slimme Pleister waarmee vitale waarden worden gemeten. “Begin 2021 is ook de eerste nierpatiënt thuis gedialyseerd. Hiervoor waren de voorbereidingen al in 2020 gestart. Dergelijke innovaties zijn nodig om een deel van de ziekenhuiszorg te kunnen voorkomen, te vervangen of te verplaatsen. Hiermee creëren we ruimte om te groeien op topklinische- en acute zorg en kunnen we de toenemende zorgvraag in de toekomst opvangen”, besluit Peter Langenbach.

Het volledige jaarverslag is te lezen via: https://bit.ly/3uU6UKh.