31-12-2021

Maasstad Ziekenhuis trekt financiering van 100 miljoen euro aan voor verbouwingen en innovaties

Goede vooruitzichten, een duidelijke strategie voor de toekomst en positieve resultaten uit het verleden, hebben ervoor gezorgd dat het Maasstad Ziekenhuis een financiering van 100 miljoen toegekend krijgt voor 2021-2025. Het geld gaat onder andere gebruikt worden voor de verbouwing van de Spoedeisende Hulp, de afdelingen Neonatologie en Verloskunde én voor (versnelde) innovaties die noodzakelijk zijn door corona.

Van de totale financiering is 56 miljoen euro afkomstig uit leningen en 44 miljoen euro uit investeringskredieten. Van deze 100 miljoen euro wordt 60 miljoen euro gewaarborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Met de financiering geven de banken* en het Waarborgfonds voor de Zorgsector aan dat zij vertrouwen hebben in het Maasstad Ziekenhuis. Peter Langenbach, bestuursvoorzitter Maasstad Ziekenhuis: ‘Het leveren van goede patiëntenzorg is onze hoogste prioriteit. We zijn erg blij met deze financiering omdat we hierdoor toekomstbestendige zorg van hoge kwaliteit kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Dit sluit ook goed aan bij de ‘waardegedreven’ zorgcontracten die we onlangs met vier grote zorgverzekeraars hebben afgesloten.’

Investeren in Spoedeisende Hulp

Het Maasstad Ziekenhuis verleent steeds meer acute zorg aan vitaal bedreigde patiënten** in de regio Rijnmond-Zuid. De ambitie is om dit nog beter en sneller te doen in de toekomst. Een goede samenwerking met onder andere eerstelijnszorg, ambulancedienst, en andere regionale ziekenhuizen is op dit gebied onmisbaar. Samen met Huisartsenpost Rijnmond wordt integrale spoedzorg mogelijk gemaakt zodat patiënten zo snel en goed mogelijk op de juiste plek behandeld kunnen worden. Voor de optimalisatie van dit proces is het noodzakelijk om een verbouwing op het spoedplein uit te voeren.

Gezinsgerichte zorg

Een andere wens van het ziekenhuis is om de gezinsgerichte zorg te verbeteren. Hierbij staat het belang van de pasgeboren baby, moeder en het gezin voorop in de zorgverlening. Door de familiekamers te verbouwen, wordt het straks mogelijk dat zieke moeders en hun partners samen met hun zieke baby’s in één kamer verblijven. Het gezin zal, als hun gezondheid dit toelaat, verzorgd worden door dezelfde verpleegkundige.

Innovaties

Door de corona-pandemie zal het ziekenhuis (versneld) meerdere innovaties doorvoeren. Dergelijke innovaties zijn nodig om een deel van de ziekenhuiszorg te kunnen voorkomen, te vervangen of te verplaatsen. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om te groeien op topklinische- en acute zorg en kan de toenemende zorgvraag in de toekomst beter opgevangen worden.

 

 

* ING, ABN AMRO en BNG Bank

** Patiënten waarbij één of meer vitale orgaanfuncties zodanig verstoord zijn dat zij dreigen te falen.