30-09-2021

Minder ziekenhuisbezoeken door thuistoediening zoledroninezuur

Patiënten met osteoporose of patiënten met de ziekte van Paget, die het geneesmiddel zoledroninezuur ontvangen, kunnen dit thuis toegediend krijgen, als zij dit willen. Dit middel wordt toegediend via een infuus om de afbraak van botten te remmen. Tot voorkort moesten zij hiervoor naar de dagbehandeling komen. Door de samenwerking tussen de Maasstad Apotheek en thuiszorgorganisaties is dit verleden tijd. Zij hebben een service opgezet rondom de levering en het geven van zoledroninezuur in de thuissituatie.

Vanaf september zorgt de Maasstad Apotheek voor de levering van het geneesmiddel. Afhankelijk van de woonplaats zorgt een van de thuiszorgorganisaties voor de toediening van het middel. Door de zorg van het ziekenhuis naar huis te verplaatsen krijgen deze reumatologiepatiënten meer regie en vrijheid. De behandeling heeft zo minder impact op het leven van de patiënt en zijn naasten. Dat ervaart mevrouw van Bohemen-Rijneveld ook tijdens haar eerste behandeling thuis: “Een eigen verpleegkundige aan huis en niet naar het ziekenhuis hoeven, dat is toch reuze fijn.” vertelt zij terwijl ze haar medicatie ontvangt. “Thuis op mijn eigen bank mijn medicatie krijgen in plaats van in een ziekenhuisbed is echt heel prettig.”


Mevrouw van Bohemen-Rijneveld ontvangt haar eerste behandeling met zoledroninezuur thuis

Positieve ervaringen
Het thuis toedienen van zoledroninezuur is niet nieuw. Oncologiepatiënten van het Maasstad Ziekenhuis ontvangen de behandeling al langere tijd thuis. Door de positieve ervaringen maken we dit nu ook mogelijk voor reumapatiënten.

Verandering voor oncologiepatiënten
Ondanks dat oncologiepatiënten de behandeling al in de thuissituatie ontvangen, merken ook zij iets van de samenwerking tussen de Maasstad Apotheek en de thuiszorgorganisaties. Eerst ontvingen zij de zorg van Eurocept Homecare, maar vanaf september komt een medewerker van Aafje, Laurens, Careyn of BLEDS aan de deur.

De juiste zorg op de juiste plek
Het Maasstad Ziekenhuis wil dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek kunnen krijgen. Het thuis toedienen van geneesmiddelen is hier onderdeel van. Dat is prettiger voor de patiënt en maakt ruimte vrij in het ziekenhuis voor mensen die wel alleen daar geholpen kunnen worden.