07-05-2021

Nierschade dashboard geeft patiënt inzicht in ziekteverloop

Vandaag heeft meneer Van der Staaij als eerste patiënt in ons ziekenhuis het dashboard nierschade gebruikt. Samen met zijn behandelend arts heeft hij het dashboard doorgenomen om op basis daarvan samen te beslissen over zijn behandeling.

Het doel van de behandeling bij chronische nierschade is om de achteruitgang van de nierfunctie te vertragen. Dit kan door verschillende behandeldoelen na te streven. Het is belangrijk dat de behandeling en de behandeldoelen goed aansluiten bij de persoonlijke en medische situatie van de patiënt. Via het dashboard kunnen de patiënt en zorgverlener in één overzicht zien wat de uitkomsten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijsten zijn. Nefroloog Van den Dorpel legt uit: “Door deze uitkomsten visueel te maken en uitleg over de uitkomsten te geven, krijgt de patiënt meer inzicht in zijn eigen gezondheid én is de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling groter. Met dit dashboard kan de patiënt samen met de behandelend arts beter beslissen over wat de beste behandeloptie is voor hem of haar.”

Het dashboard is binnenkort ook thuis te bekijken, waardoor de patiënt het gesprek beter kan voorbereiden en het dashboard na de afspraak nog een rustig kan bekijken. “Het werkt prettig en het is fijn om vooraf in te kunnen vullen wat je wilt bespreken met de arts”, vertelt meneer Van der Staaij.

Het dashboard nierschade is gebaseerd op het eerder ontwikkelde dashboard voor reumapatiënten in het Maasstad Ziekenhuis. Het dashboard nierschade is samen met nierpatiënten, de zeven Santeon ziekenhuizen en de Nierpatiënten Vereniging Nederland ontwikkeld. Daarnaast zijn inhoud en verwijzingen afgestemd met Nieren.nl.

 
Foto: Nefroloog Van den Dorpel (links) bespreekt het dashboard met meneer Van der Staaij (rechts).