24-11-2021

Nieuwe pacemaker-therapie geslaagd toegepast in Maasstad Ziekenhuis

Vandaag is voor het eerst een nieuwe techniek toegepast voor het implanteren van een pacemaker in het Maasstad Ziekenhuis. Deze nieuwe techniek kan voor onze patiënten een flinke verbetering betekenen. De verwachting is dat hiermee de werking van de hartspier minder achteruit gaat en dat bijkomend hartfalen voorkomen kan worden. De ingreep is bovendien minder belastend voor de patiënt. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC de eerste twee ziekenhuizen die deze techniek inzetten.

Wat is vernieuwend aan de pacemaker-therapie?

Bij de huidige therapie wordt een pacemaker met drie stroomdraden geïmplanteerd. Bij de nieuwe techniek zijn dit maar twee stroomdraden, die ook op een andere locatie in het hart worden geplaatst. Dat heeft als voordeel dat het minder belastend is voor de patiënt. Daarnaast wordt de hartspier beter gestimuleerd, waardoor het hart sneller en efficiënter samentrekt.

Onderzoek

De verwachting is dat in eerste instantie ongeveer 50 patiënten per jaar in aanmerking komen voor een behandeling met deze pacemaker-therapie. Daarmee gaan we in de komende periode uitgebreid onderzoek doen om te bepalen of de ingreep een meetbaar positief resultaat oplevert voor de hartspierfunctie. We bekijken of deze techniek in de toekomst voor een grote patiëntengroep veel betere uitkomsten oplevert dan de huidige reguliere ingreep.

OK team - pacemaker implantatie

 

Het implantatieteam met de ondersteuning van het Erasmus MC en de specialisten van de betrokken firma.