12-10-2021

Inzicht in uitkomstinformatie leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

Drie Santeon ziekenhuizen, waaronder het Maasstad Ziekenhuis werken via het Samen Beter-programma aan het verbeteren van de zorg voor reumapatiënten. De informatie en kennis die de afgelopen drie jaar is opgedaan binnen het programma is vernieuwend. Om de ontwikkeling van de reumazorg te versnellen, delen de ziekenhuizen hun kennis in de vandaag verschenen publicatie én tijdens het webinar Samen Beter Reuma, op weg naar gepersonaliseerde reumazorg, op 23 november 2021.

Data gedreven werken

De afgelopen jaren is hard gewerkt door tientallen zorgverleners en medewerkers van de betrokken ziekenhuizen aan het krijgen van inzicht in wat de zorg die geleverd wordt nu daadwerkelijk oplevert voor de patiënt. "Uitkomsten van de zorg vergelijken lijkt misschien eenvoudig, maar dit is toch lastig in de praktijk. Vergelijken begint met zuivere registratie. Daar hebben we met elkaar de afgelopen jaren belangrijke stappen in gezet,” vertelt Marjan Ghiti Moghadam, reumatoloog in het Medisch Spectrum Twente. “Uiteindelijk geeft vergelijkbare data ons veel inzicht, niet alleen in de samenwerking maar ook intern. We hebben nu meer grip op onze eigen data en daarmee op onze eigen patiënten en ons eigen zorgproces.”
Andere ziekenhuizen inspireren
De inzichten uit de data hebben al tot veel verbeterpunten geleid. Dit is echter niet de enige drijfveer. “Het onderzoek en de uitkomsten is één,” aldus Angelique Weel-Koenders, Medisch Leider Santeon en reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis. “Ons doel is dat onze aanpak en de resultaten andere ziekenhuizen, nationaal en internationaal, inspireert om op eenzelfde structurele en data-gedreven wijze aan de slag te gaan met uitkomsten van zorg.”

In de publicatie Samen Beter Inflammatoire Artritis zijn alle uitkomsten van het onderzoek te vinden. Op 23 november 2021 wordt in het webinar Samen Beter Reuma, op weg naar gepersonaliseerde reumazorg, verdere verdieping gegeven aan de publicatie. Aanmelden is nu al mogelijk.

Verbeterde zorg voor veel meer patiënten

Het onderzoek voor reumapatiënten wordt de komende jaren verder doorgezet. Doordat we steeds meer data verzamelen en vergelijken, kunnen we de zorg blijven verbeteren. Een verbeterprogramma zoals voor reumapatiënten, is niet uniek binnen Santeon. In totaal zijn er de afgelopen jaren voor 15 aandoeningen verbeterprogramma gestart. Ook daar worden steeds weer verbeteringen gevonden om de zorg voor patiënten nog beter en persoonlijker te maken. Het delen van deze onderzoeken en uitkomsten is wat Santeon uniek maakt.