15-07-2021

Samen verbeteren met en voor mensen met schildklierziekten

Bij de polikliniek Interne Geneeskunde worden patiënten met een schildklieraandoening actief betrokken bij hun behandeling. Er wordt samen met hen bekeken welke behandelmogelijkheden er zijn en welke optie het beste bij hen past. Door daarnaast op de hoogte te zijn van de laatste behandelmethodieken, zelf onderzoek te doen en innovatief te zijn in technieken, kan het Maasstad Ziekenhuis haar patiënten de beste behandeling garanderen. Want dat is het streven: een maximaal haalbare kwaliteit van leven voor elke patiënt.

Een schildklieraandoening heeft impact op de kwaliteit van leven. Niet alleen op lichamelijk, maar ook op psychisch en sociaal gebied. “Wij helpen mensen met een schildklieraandoening om optimaal met hun aandoening te leven. Vanuit de opvatting dat je daar als patiënt zelf de beste beoordelaar van bent, maar met alle expertise en kennis van de zorgprofessionals die je nodig hebt”, vertelt Charlotte van Noord, internist-endocrinoloog in het Maasstad Ziekenhuis.


Internist-endocrinoloog Charlotte van Noord laat zien hoe de schildklier eruitziet.

Topklinische zorg
“Onze inzet is recent beloond met een ‘topklinische erkenning’ in het topklinisch zorgregister van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)”, zegt Van Noord trots. “Deze goede zorg ontwikkelen we niet alleen. Dat doen we samen met het SchildklierNetwerk binnen de BeterKeten. Hierin worden regionaal zorgpaden afgestemd en multidisciplinair overlegd. We delen innovaties en nemen elkaar mee in verbetering van de zorg. Door deze geconcentreerde en vernieuwende zorgverlening wordt maximaal resultaat behaald voor de patiënt.”

Doorontwikkeling van zorg

Natuurlijk stopt het niet met een erkenning als topklinische zorgfunctie. “We willen de zorg door ontwikkelen, samen met onze patiënten en andere disciplines”, aldus Van Noord. “Daarom bieden we naast jodiumtherapie en een operatie sinds kort ook een nieuwe behandeling aan voor schildklierknobbels met lokale klachten. Die behandeling heet Radiofrequente Ablatie (RFA) en wordt door de interventieradioloog gedaan. Hierbij wordt door verhitting de schildklierknobbel verkleind. Door deze behandeling aan te bieden kan een deel van de patiënten geholpen worden met minder kans op complicaties. Dit biedt veel voordelen voor de patiënt.”

STZ ziekenhuizen
Alleen ziekenhuizen die hoog gespecialiseerde medische zorg leveren en veel aandacht besteden aan opleidingen, onderwijs en onderzoek worden toegelaten tot de STZ. Alle topklinische erkenningen van het Maasstad Ziekenhuis zijn terug te vinden op de website van STZ.