20-04-2021

Topklinische samenwerking leidt tot verbetering geboortezorg

De Nederlandse geboortezorg is van hoge kwaliteit. Toch zijn er kleine verschillen in de zorg die een grote impact kunnen hebben. Door deze verschillen op te sporen en de oorzaak te achterhalen kan de kwaliteit van de geboortezorg in ziekenhuizen nog verder verbeteren. Met deze gedachte delen de zeven Santeon ziekenhuizen, waaronder het Maasstad Ziekenhuis, sinds 2017 hun ervaringen en data in het verbeterprogramma ’Samen beter Geboortezorg’.

“We bundelen de krachten van de Santeon ziekenhuizen om de zorg voor zwangere vrouwen nog meer te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door het terugdringen van het aantal ongeplande keizersneden en totaalrupturen (inscheuring)”, legt Leonoor van Eerden, gynaecoloog in het Maasstad Ziekenhuis, uit. “De geboortezorg is al heel goed in Nederland. We moeten alleen niet achteroverleunen, maar blijven zoeken naar verbeterpunten. In het Maasstad Ziekenhuis hebben we vooral gekeken naar hoe we hierdoor de kans op een keizersnede zouden kunnen verminderen, omdat uit de gedeelde data bleek dat er daarbij ruimte voor verbetering was.”

Terugbrengen ongeplande keizersneden
Het voorkomen van ongeplande keizersneden brengt veel voordelen met zich mee voor vrouwen: minder complicaties, een sneller herstel, een kortere opnameduur en een grotere kans op een natuurlijke vaginale bevalling bij een volgende zwangerschap. “Door elke keizersnede in het Maasstad Ziekenhuis te analyseren en te kijken naar waarom er voor een keizersnede werd gekozen, komen er verbeterpunten naar voren. Door daarmee aan de slag te gaan, is het aantal keizersneden in ons ziekenhuis nu al gedaald en de kwaliteit van zorg voor onze zwangeren verbeterd. De Santeon samenwerking levert dus mooie resultaten op”, besluit Leonoor van Eerden.

Publicatie ‘Samen Beter Geboortezorg’
Ieder jaar bevallen er in Nederland rond de 160.000 vrouwen. Een ruime meerderheid hiervan (71%) bevalt in het ziekenhuis vanwege een medische noodzaak of een verhoogd risico op complicaties. Bijna 14% hiervan bevalt in een van de Santeon ziekenhuizen. Daardoor is er binnen de Santeon samenwerking ontzettend veel waardevolle data beschikbaar. Door deze data ieder half jaar te onderzoeken en analyseren, kunnen de ziekenhuizen de geboortezorg samen nog beter maken. Hierbij wordt uitgegaan van het Value Based Health Care (VBHC) principe: het realiseren van de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagst mogelijke kosten. De resultaten zijn gebundeld in de publicatie ‘Samen Beter Geboortezorg’.