21-07-2022

Maasstad Ziekenhuis biedt als eerste ziekenhuis in de regio oncologische eerstelijnsnazorg thuis

In samenwerking met Allerzorg - Care for Cancer, is het Maasstad Ziekenhuis als eerste ziekenhuis in regio Rotterdam gestart met het structureel aanbieden van oncologische nazorg aan ex-kankerpatiënten. Bij dit nazorgtraject worden patiënten thuis in hun vertrouwde omgeving ondersteund door oncologieverpleegkundigen.

Een doorverwijsconsult in het Maasstad Ziekenhuis met van links naar rechts: ex-kankerpatiënt Nathalie, oncologieverpleegkundige Sigrid en doorverwijzer Remco.

 

Oncologiepatiënten van wie de behandeling is afgerond, krijgen standaard nacontrole aangeboden in het ziekenhuis. Bij deze nacontrole wordt de nadruk gelegd op behandeling, uitslagen en controles. Eenmaal thuis ontstaan vaak vragen over de effecten van de behandeling op het dagelijks leven. “Uit onderzoek bleek dat patiënten een gat ervaren in het zorgaanbod zodra ze klaar zijn met de behandeling”, vertelt Remco Albers, verpleegkundig specialist en teammanager oncologie in het Maasstad Ziekenhuis. “Er is duidelijk behoefte aan ondersteuning bij de lichamelijke- en geestelijke gevolgen van de behandeling en re-integratie in de maatschappij. Door de samenwerking met Allerzorg kunnen we die nazorg nu bieden en kunnen we onze patiënten nog beter begeleiden.”

Juiste zorg op de juiste plek

De behandelaar van het Maasstad Ziekenhuis verwijst de patiënt aan het eind van het behandeltraject in het ziekenhuis naar een oncologieverpleegkundige van Allerzorg voor een persoonlijk consult aan huis. De verpleegkundigen staan in nauw contact met het ziekenhuis en beantwoorden vragen van de patiënt over de fysieke- en psychische gevolgen van kanker en de behandeling en geven praktisch advies over thuis- en werksituatie. Daarnaast geven zij voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen zij door naar onder andere inloophuizen of patiëntverenigingen. “Door uitbreiding van de nazorg, is meer aandacht voor dat wat mensen nodig hebben om het leven met of na kanker weer op te pakken. Hierin kan de zorg voor kinderen, partner of naasten worden meegenomen. Ook op hen heeft de ziekte immers een grote invloed”, legt Saskia Claassen, zorgspecialist bij Allerzorg, uit.

Patiënt en ervaring

Het nazorgtraject wordt op maat aangeboden, want iedere persoonlijke behoefte is anders. “Ik had behoefte aan hulp, controle en begrip toen ik schoon werd verklaard”, legt Nathalie (37), ex-borstkankerpatiënt uit. “Om mij heen werd altijd geroepen dat ik positief moest blijven en door moest zetten. Dat is lastig als je je ouders aan kanker hebt verloren en het vervolgens zelf krijgt. Ik kwam in een negatieve spiraal terecht. Gelukkig gaf een oncologieverpleegkundige van Allerzorg mij in deze periode veel troost en bevestiging. Ook mijn naasten, oncoloog, psycholoog en de BeterDichtbij app hielpen mij. Ik ontdekte dat mijn gevoel er mocht zijn, kwam tot het besef dat mijn verhaal er altijd zal zijn en dat ik hier veel kracht uit kan halen. Hierdoor zie ik nu in de spiegel niet langer alleen een vrouw met littekens, maar juist een hele sterke vrouw. Een vrouw die straalt, haar gezondheid accepteert en haar leven beetje bij beetje oppakt.”