28-04-2022

Maasstad Ziekenhuis gestart met hormoontherapie voor transgenderpersonen met genderdysforie

De afdeling Interne Geneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis is in samenwerking met een aantal geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instellingen gestart met het aanbieden van transgenderzorg. Volwassenen* waarbij de genderidentiteit niet overeenkomt met het biologisch geslacht, kunnen met een juiste diagnose en verwijzing van een ggz-instelling terecht in het Maasstad Ziekenhuis voor hormoontherapie en advies over vruchtbaarheid.

Genderdysforie

Er zijn mensen die biologisch als man zijn geboren maar zich vrouw voelen, biologisch als vrouw zijn geboren maar zich man voelen (binair) en mensen die zich identificeren met beide of geen van beide geslachten (non-binair). Als iemand zich hierbij diep ongelukkig voelt, spreken we van genderdysforie.

“De psychosociale en maatschappelijke impact van genderdysforie is groot”, licht Sonja Teuben, verpleegkundig specialist transgenderzorg, toe. “Het proces dat iemand doormaakt is ingrijpend en de wachtlijsten zijn lang. Hormoontherapie, een behandeling waarmee wij zijn gestart in het Maasstad Ziekenhuis, kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van transgenderpersonen. Dat maakt deze zorg zeer dankbaar.”

Doorverwijzing

Voordat een transgenderpersoon terecht kan voor hormoontherapie en in een latere fase voor eventuele gewenste operaties, moet eerst de officiële diagnose ‘genderdysforie’ door een gz-psycholoog gesteld worden. Dat proces kan jaren duren door lange wachtlijsten: het aantal transgenderpersonen dat een beroep doet op medische hulp is in de afgelopen tien jaar fors gestegen en daarbij is er sprake van een tekort aan ggz-behandelaars. Het Maasstad Ziekenhuis werkt met een aantal ggz-instellingen samen en alleen personen die vanuit één van deze partners naar het ziekenhuis verwezen worden komen in aanmerking voor hormoontherapie via de polikliniek. 

Hormoontherapie

Het transgenderzorgteam van het Maasstad Ziekenhuis onderzoekt hoe de patiënt veilig kan starten met hormonen, als de diagnose genderdysforie wordt gesteld.

Tijdens de hormoonbehandeling vindt regelmatig overleg plaats tussen het ziekenhuis en de betrokken ggz-regiebehandelaar. Samen begeleiden zij de patiënt op sociaal-, psychisch- en lichamelijk gebied. In het Maasstad Ziekenhuis vinden geen geslachtsoperaties plaats. Een gynaecoloog kan, indien gewenst, advies geven over de vruchtbaarheid bij een kinderwens.

Unieke transities

“Omdat er grote individuele verschillen kunnen bestaan tussen de gevoelens en wensen van transgenderpersonen, is iedere transitie uniek. Zo zijn er mensen die alleen hormoontherapie willen en geen operatie, maar andersom komt ook voor”, vertelt Sonja.

Door de voorgeschreven hormonen kan een vrouw die zich man voelt bijvoorbeeld gezichtsbeharing en een zwaardere stem ontwikkelen. Bij een man die zich vrouw voelt treedt onder andere borstvorming en een vrouwelijkere vetverdeling op.”

Een vijfentwintigjarige non-binaire patiënt vult aan: “In het Maasstad Ziekenhuis mag ik mezelf zijn. Er worden geen aannames gedaan over mijn gevoelens.”

  

Het medisch behandelend team transgenderzorg bestaat uit twee internist-endocrinologen, twee gynaecologen en een verpleegkundig specialist.

 *In het Maasstad Ziekenhuis behandelen wij enkel doorverwezen transgenderpersonen met genderdysforie van 18 jaar of ouder.