20-10-2022

Realistische ontruimingsoefening met brand op de OK

In ons ziekenhuis willen we op allerlei calamiteiten voorbereid zijn. Vandaar dat we regelmatig oefenen. Zo was er op woensdagavond 19 oktober een ontruimingsoefening op ons OK complex. Het scenario: brand op een operatiekamer, waarbij de brandweer moest worden opgeroepen en een ontruiming nodig was.

De oefening was zoveel mogelijk geheim gehouden voor de aanwezige BHV'ers (bedrijfshulpverleners) en de OK medewerkers. Want op deze manier kunnen we zo realistisch mogelijk toetsen of iedereen weet wat te doen en of iedereen rekening houdt met alle procedures. Natuurlijk bleef de OK gewoon open voor spoedoperaties. 

Kortsluiting in anesthesie-apparatuur

Het was een levensecht scenario. Tijdens een operatie in een operatiekamer ontstaat er kortsluiting in de anesthesieapparatuur, er breekt brand uit. Op dat moment is de chirurg bezig met een liesbreukoperatie. De operatie is bijna klaar, de specialist is bezig met het sluiten van de huid. Het anesthesie-apparaat staat gevaarlijk dicht bij de zuil met medische gassen. Door de brand ontstaat er dermate veel rook dat de OK-medewerkers totaal geen zicht meer hebben. Rook verspreidt zich over de gehele afdeling. Het OK-personeel vergeet door de hectiek de medische gassen af te sluiten. Een medewerker heeft bovendien rook in geademd. Op een andere OK  is er een levensbedreigende operatie die niet zomaar gestopt kan worden. De hele afdeling staat inmiddels onder de rook.

Brandweer in huis

Een medewerker van de OK ontdekt de brand, drukt een handbrandmelder in en meldt de brand. Hij alarmeert alle medewerkers van de OK. De beveiliging alarmeert de brandweer. Vrij snel is de BHV organisatie opgetuigd en maken de BHV-ploegleider en de BHV’ers afspraken met de Beveiliging. De BHV'ers en medewerkers van de OK  evacueren de patiënt van de ene OK, de patiënt op de andere OK kan daar echt niet vanaf. Het BHV team regelt van alles, communiceert via portofoons druk met elkaar. De brandweer is inmiddels gearriveerd en start de fictieve bluswerkzaamheden. Een BHV-ploegleider geeft bijzonderheden, zoals situatie, slachtoffers en de exacte locatie van de brand, door aan de bevelvoerder van de brandweer.

Totale ontruiming

De BHV-ploegleider neemt de beslissing tot totale ontruiming. Ruimten worden gecontroleerd op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, ramen en deuren worden gesloten om de toevoer van zuurstof en de verspreiding van rook te voorkomen. Alle aanwezige personen worden in veiligheid gebracht. “Let op! Niemand mag weg zonder zich af te melden!”, klinkt het. Na een uur is de oefening voorbij en is het OK complex weer volledig opgeruimd en mede dank zij het team Schoonmaak in oude staat hersteld.

“Het was al met al een goede en zeer realistische oefening waarbij we hebben gezien dat de kennis van het ontruimingsplan bij de medewerkers paraat is en de BHV'ers hun werk als een geoliede machine deden”, zeggen Serge Veldhuizen en Patrick Molendijk als adviseurs crisisbeheersing & BHV. Teammanager OK Twan Verhoeven deelt deze mening. Direct na afloop is gezamenlijk geëvalueerd.

Onlangs zijn de adviseurs crisisbeheersing en BHV gestart met de voorbereiding van een nieuwe grootschalige oefening. De opgebouwde ervaringen verwerken zij in het nog op te stellen scenario.  

Brand op de OK 1