05-07-2023

Kunstmatige intelligentie ondersteunt IC-artsen in het Maasstad Ziekenhuis

Als een patiënt die op de Intensive Care (IC) ligt op dat moment naar een verpleegafdeling gaat, wat is dan de kans dat deze patiënt binnen 7 dagen weer moet worden opgenomen op de IC of komt te overlijden? Voor het antwoord op deze vraag geeft Pacmed Critical een inschatting. Hiermee ondersteunt deze slimme software IC-artsen van het Maasstad Ziekenhuis vanaf nu in hun beslissing of een IC-patiënt naar een verpleegafdeling kan voor verder herstel, of nog niet. “De software helpt om beslissingen te nemen over ontslag van de IC en dat leidt tot nog betere zorg voor onze patiënten. Elke patiënt is verschillend en op deze manier is een overplaatsing nog veiliger,” vertelt bestuurder Wietske Vrijland.

Juiste moment bepalen

Het aantal patiënten met meerdere en complexere aandoeningen stijgt en het personeelstekort neemt toe. Dat zorgt voor grote uitdagingen in de zorg, en daarmee ook op de IC. Om de druk op de IC te verlagen en de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verhogen, is Pacmed Critical een hulpmiddel. Deze slimme software heeft van duizenden eerdere IC-opnames in het ziekenhuis geleerd welke combinatie van kenmerken maakt of een patiënt een kans op heropname of overlijden heeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kenmerken als bloeddruk, medicatie en het aantal ligdagen op de IC. De software voorspelt voor een patiënt die op dit moment de IC ligt wat de kans is dat deze patiënt binnen 7 dagen weer moet worden opgenomen op de IC of komt te overlijden, als hij nu naar een verpleegafdeling zou gaan.

Intensivist (IC-arts) Corstiaan den Uil vertelt: “Je wilt voorkomen dat patiënten te lang of te kort op de IC liggen. In beide gevallen heeft dit namelijk een negatieve invloed op de gezondheid van de patiënt. Ook voor de doorstroom in het ziekenhuis is dit niet goed. Maar ondanks onze eigen kennis en ervaring, is het soms moeilijk om een inschatting te maken of een patiënt al naar een verpleegafdeling kan voor verder herstel.” De software ondersteunt IC-artsen hier dus bij. “Ik zie welke voorspelling de software maakt en kan ook zien waarop deze voorspelling precies is gebaseerd. Deze informatie neem ik mee in mijn besluit,” aldus Corstiaan den Uil. Een IC arts blijft dus eindverantwoordelijk en neemt de beslissing.     

Bekijk dit filmpje voor een simpele uitleg over Pacmed Critical. 

In de voorbereidingen betrok het Maasstad Ziekenhuis ook de patiëntenraad. Leden Manish Jhinkoe-Rai en Will van Gorp vertellen: “De slimme software ondersteunt de IC-arts in het maken van een betere ontslagbeslissing en dient direct als hulpmiddel om de patiënt uitleg te geven hierover. Dat is natuurlijk in het belang van de patiënt! De patiëntenraad blijft nauw betrokken om dit belang van de patiënten te vertegenwoordigen in deze mooie ontwikkeling op de IC.”

Samenwerking Santeon Ziekenhuizen

De inzet van Pacmed Critical vindt plaats in samenwerking met zorgverzekeraars en in Santeon verband, een samenwerking van 7 topklinische ziekenhuizen. De slimme software werd eerder al ingezet door OLVG in Amsterdam. Na het OLVG en het Maasstad Ziekenhuis volgen de andere 5 Santeon ziekenhuizen. Pacmed Critical zal de komende jaren verder verbeterd en uitgebreid worden.

Dit is een eerste stap in de toepassing van kunstmatige intelligentie op de IC. Met de Santeon ziekenhuizen blijven we ervaringen uitwisselen om zo de inzet van kunstmatige intelligentie steeds meer te verbeteren. “Wij zijn trots op deze samenwerking met de Santeon ziekenhuizen en de leverancier. Voor de betrokken teams is dit echt pionieren waarbij het belang van de patiënt altijd voorop staat,” zegt Wietske Vrijland.