25-05-2023

Maasstad Ziekenhuis ondertekent Charter Diversiteit

Bestuurder Wietske Vrijland ondertekende donderdag 25 mei namens het Maasstad Ziekenhuis het Charter Diversiteit van de SER Diversiteit in Bedrijf. Het Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk om een divers en inclusief ziekenhuis te zijn en zet zich daarom in om diversiteit en inclusie op de werkvloer verder te vergroten.

Het Maasstad Ziekenhuis is één van de 15 werkgevers die de intentieverklaring vandaag ondertekenden. Met de ondertekening beloven deze organisaties binnen zes maanden een plan van aanpak in te dienen waarin zij hun beleid en hun doelen voor diversiteit en inclusie omschrijven. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang aan de SER Diversiteit in Bedrijf.

Veilige werkomgeving: verschillen waarderen en benutten
Het Maasstad Ziekenhuis vindt dat iedereen zichzelf mag zijn. Het ziekenhuis zet zich in om een veilige werkomgeving te creëren, waarin er ruimte is voor ieders visie, eigen inbreng en overtuigingen. Open met elkaar in gesprek gaan. Elkaar respecteren, ook als je het niet met elkaar eens bent. Van elkaar leren en van fouten leren. Dat is waar het Maasstad Ziekenhuis voor wil staan.

“Juist door verschillen tussen elkaar te waarderen, kunnen we deze benutten. Zo kunnen we elkaar én alle patiënten goed begrijpen en hen op de beste manier behandelen. Daar geloven we in,” legt Vrijland uit.

 
Foto: Annick Elzenga

Belangrijke stap
Leyla Hamidi, beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf, organiseerde de ondertekenceremonie. “Het is prachtig om te zien dat steeds meer organisaties in de private en publieke sector overtuigd zijn van het belang van meer diversiteit in hun personeelsbestand”, zegt zij. “Niet alleen voor de ontwikkeling van de eigen organisatie, maar ook voor de samenleving als geheel. De organisaties die vandaag hier aanwezig zijn hebben hierin al een belangrijke stap genomen met het ondertekenen van het Charter Diversiteit en de implementatie daarvan in een plan van aanpak."

SER Diversiteit in Bedrijf
Het Charter Diversiteit is een initiatief van de SER Diversiteit in Bedrijf. Dit onderdeel van de Sociaal-Economische Raad (SER) ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een divers personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat.

Focus op vijf onderdelen van diversiteit
Het Charter Diversiteit focust op vijf onderdelen van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+*.


*De afkorting LHBTI+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen. De + staat voor alle andere vormen van mogelijke manieren waarop mensen zichzelf, dus hun gender of seksualiteit kunnen benoemen.