08-05-2023

Minder antibiotica gebruik en minder infecties bij prostaatbiopsie in Anser prostaatcentra

Bij patiënten met verdenking op prostaatkanker wordt altijd weefsel uit de prostaat genomen (biopsie). Dat is nodig om te zien of er een kwaadaardig gezwel aanwezig is. Voorheen werd een biopt altijd gedaan met een naald via de endeldarm. Sinds 2021 gebeurt dit via de huid. Het grote voordeel hierbij is dat patiënten niet meer standaard antibiotica hoeven te slikken én dat er veel minder vaak infecties ontstaan na een biopsie.

Grootschalig onderzoek
Al sinds 2021 worden in alle Anser prostaatcentra* biopten via de huid afgenomen (perineale biopten) in plaats van via de darm. Het afgelopen jaar is er binnen de Anser prostaatcentra onderzoek gedaan naar deze manier van biopteren. Meer dan 1.500 patiënten deelden hun ervaringen na een prostaatbiopsie.

Uit de cijfers blijkt dat de nieuwe manier van biopten afnemen voor veel patiënten de juiste keuze is. Zo was het met de oude techniek (via de darm) gebruikelijk om alle patiënten (100%) antibiotica te geven in verband met het grote risico op infecties na de biopsie. Bij de nieuwe techniek is dit nog maar 20% van de patiënten. Ondanks dat er nu niet standaard antibiotica wordt gegeven, zijn er veel minder infecties die ontstaan na het nemen van de biopsie.

Samen tegen antibiotica ongevoeligheid
Het nemen van perineale biopten duurt iets langer dan de oude methode. Maar het bespaart onnodig antibiotica gebruik. Dit is belangrijk omdat door veel gebruik van antibiotica bacteriën ongevoelig (resistent) kunnen worden voor antibiotica. De antibiotica kunnen de bacteriën dan niet doden of afremmen. Antibiotica werken dan dus niet meer. Deze resistentie zorgt ervoor dat infecties moeilijker te behandelen zijn. Door veel minder antibiotica voor te schrijven helpen de Anser prostaatcentra om deze antibiotica resistentie te remmen. Uiteraard zijn er altijd patiënten die wel antibiotica nodig hebben om de biopsie veilig uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij patiënten met kunsthartkleppen. In het Anser netwerk is het antibioticabeleid bij biopsie vastgelegd.

*Het Anser prostaatnetwerk is een samenwerkingsverband van 8 ziekenhuizen, waaronder Maasstad Ziekenhuis in de regio West-Nederland. Binnen dit netwerk delen we alle kennis én verrichten we gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prostaatzorg om zo met elkaar de beste prostaatzorg te kunnen bieden. Voor meer informatie: www.anserprostaatcentrum.nl.

 

Bron: 7e Anser Kwaliteit Symposium, 20 maart 2023