26-09-2023

Reactie op artikel AD over leer- en werkklimaat bij afdeling

In het AD van dinsdag 26 september is een artikel gepubliceerd waarin grensoverschrijdende uitlatingen van een specialist centraal staan. Ook komt aan bod dat op de afdeling waar deze specialist werkzaam was een verbetertraject start om een veiliger leer- en werkklimaat te creëren.

Onderzoek naar werk- en leerklimaat op afdeling

Ondanks dat er geen formele klachten of meldingen waren, kregen de raad van bestuur en het bestuur van de vereniging medische staf meerdere informele signalen over het leer- en werkklimaat op de afdeling.

Naar aanleiding van deze signalen gaven de raad van bestuur en het bestuur van de vereniging medische staf drie externe onderzoekers de opdracht dit klimaat te onderzoeken.

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat er op de afdeling gewerkt moet worden aan een veiliger leer- en werkcultuur. De raad van bestuur en het bestuur van de vereniging medische staf hebben naar aanleiding van deze uitkomst, maatregelen genomen op de afdeling.

Met de betreffende specialist is de samenwerking beëindigd vanwege herhaald verbaal grensoverschrijdend gedrag. Deze specialist werkt inmiddels niet meer in ons ziekenhuis.

Ook start er een verbetertraject om samen een veiliger leer- en werkomgeving te creëren. Met de vakgroepleden en medewerkers van de betreffende afdeling is afgesproken dat zij zich gezamenlijk inzetten voor het verbeteren van het leer- en werkklimaat op de afdeling.

De afspraken - die de afdeling samen maakt - over hoe ze met elkaar omgaan, welke grenzen ze stellen aan gedrag en communicatie en hoe ze deze grenzen samen bewaken, worden vastgelegd en gezamenlijk besproken. Periodiek wordt geëvalueerd of de afspraken door iedereen worden nageleefd of dat vakgroepleden en medewerkers hierbij hulp nodig hebben.

Mogelijkheden om ongewenst gedrag te melden

Het Maasstad Ziekenhuis vraagt zowel patiënten als medewerkers melding te maken bij ongewenst gedrag.

Patiënten kunnen hiervoor terecht bij hun behandelaar of bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op: 010-2913014 en per mail op: klachtenfunctionaris@maasstadziekenhuis.nl.

Medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag of hier getuige van zijn kunnen hiervan melding maken via hun leidinggevende of via de (digitale) meldprocedure. Deze meldingen worden vervolgens onderzocht. Afhankelijk van wat hier uit komt, treft het ziekenhuis passende maatregelen.

Medewerkers die niet (direct) willen melden, kunnen in gesprek met een interne of een externe vertrouwenspersoon, met Team Ondersteuning Medewerkers Maasstad (TOMM+) of met een bedrijfsmaatschappelijk werker.