30-11-2023

Reactie op uitzending Nieuwsuur over grensoverschrijdend gedrag in ziekenhuizen

Op donderdag 29 november heeft het programma Nieuwsuur een item uitgezonden over grensoverschrijdend gedrag in ziekenhuizen. Hierin wordt het Maasstad Ziekenhuis genoemd naar aanleiding van het gedrag van een internist die voorheen in het ziekenhuis werkzaam was.    

Grensoverschrijdend gedrag niet geaccepteerd

De raad van bestuur en het bestuur van de vereniging medische staf vinden het belangrijk dat medewerkers en patiënten op een prettige manier kunnen werken, leren en verblijven in het Maasstad Ziekenhuis. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd. Dit is ook vastgelegd in de gedragsregels. Meldingen nemen we serieus en laten we onderzoeken waar nodig. Hoe eerder we zicht hebben op grensoverschrijdend gedrag, hoe adequater we zaken kunnen aanpakken.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze grensoverschrijdend gedrag helpen te voorkomen. Hiervoor wordt continu aandacht gevraagd binnen een ziekenhuisbreed programma.

Veilige leer-en werkomgeving

Voor de medische vakgroepen in het Maasstad Ziekenhuis, is een veilig leer- en werkklimaat van het grootste belang. De vakgroepen betreuren de bevindingen die in Nieuwsuur besproken worden en zijn zich bewust van wat eigen gedrag teweeg kan brengen bij anderen in een afhankelijke positie. Zij ondersteunen de standpunten van de Federatie Medisch Specialisten die staan voor een veilige en respectvolle leer-en werkomgeving. Binnen de vakgroepen is aandacht voor een cultuur waarin het aanspreken van elkaar op onwenselijk gedrag de norm is.

Begeleiding voor medewerkers

Het Maasstad Ziekenhuis hanteert duidelijke procedures bij grensoverschrijdend gedrag en biedt begeleiding aan patiënten en medewerkers indien zij hier behoefte aan hebben.

We vragen zowel patiënten als medewerkers melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers die niet (direct) willen melden, kunnen in gesprek met een interne of een externe vertrouwenspersoon, met Team Ondersteuning Medewerkers Maasstad (TOMM+) of met een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Patiënten kunnen terecht bij behandelaar of klachtenfunctionaris

Patiënten kunnen terecht bij hun behandelaar of bij de klachtenfunctionaris als zij grensoverschrijdend gedrag ervaren in het Maasstad Ziekenhuis. De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op: 010-2913014 en per mail via klachtenfunctionaris@maasstadziekenhuis.nl