05-09-2023

Rijnmondse ziekenhuizen gaan hun mobiliteit verduurzamen

Sander Dekker, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis, heeft op 31 augustus de Werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit ondertekend. De ondertekening werd gezamenlijk gedaan met de negen ziekenhuizen van de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Daarmee is het Maasstad Ziekenhuis, samen met de andere SRZ-ziekenhuizen partner geworden binnen de Alliantie Duurzame Mobiliteit.

Deze alliantie is een samenwerking tussen werkgevers in de regio met de gemeente Rotterdam en met ‘Zuid-Holland Bereikbaar’ als uitvoeringsorganisatie. De ziekenhuizen verbinden zich aan de ambitie om actief aan de slag te gaan met het verduurzamen van het woon-werkverkeer van hun medewerkers en hun zakelijk verkeer.

Helft uitstoot personenauto’s is werkgerelateerd
De Alliantie Duurzame Mobiliteit Rotterdam heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO₂-uitstoot in de regio. Maar liefst de helft van de CO₂-uitstoot van personenauto’s is werkgerelateerd. Door als werkgevers proactief aan de slag te gaan met andere mobiliteitsconcepten voor medewerkers kan het verschil gemaakt worden. Denk aan het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en elektrisch (deel)vervoer. Door een andere wijze van vervoer wordt tegelijk bijgedragen aan een blijvend bereikbare stad en regio.

De alliantie heeft de ambitie om de CO2-uitstoot in 2030 met 50% terug te brengen ten opzichte van het niveau van 2016. Naast de ziekenhuizen zijn al 75 andere grote bedrijven alliantiepartner. Bij elkaar vertegenwoordigt de alliantie circa 110.000 medewerkers.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen):

“Ik zie de samenwerking met de besturen van de Rotterdamse ziekenhuizen als een belangrijke stap op weg naar het behalen van de klimaatdoelen voor 2030 Ontzettend mooi dat we voor duurzame mobiliteit bij de medewerkers van de ziekenhuizen nu gezamenlijk stappen kunnen zetten.”

  Ondertekening mobiliteitsakkoord bij SRZ

De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is het samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond, te weten Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rijndam Revalidatie, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.