19-10-2023

Groen licht voor financiering ‘Zorg bij jou’

Volle kracht vooruit voor thuismonitoring van onze patiënten

De Santeon* ziekenhuizen, - een samenwerking waar het Maasstad Ziekenhuis deel van uitmaakt - hebben akkoord gekregen van de betrokken zorgverzekeraars en van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om het programma 'Zorg bij jou’ verder te ontwikkelen. Met dit akkoord krijgen de Santeon Ziekenhuizen voor ‘Zorg bij jou’ 77 miljoen euro aan transformatiegeld vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). De Santeon ziekenhuizen worden daarmee in staat gesteld om de ontwikkeling van ‘Zorg bij jou’ te versnellen. Het geld wordt in delen uitgekeerd op basis van behaalde resultaten.

Wat is Zorg bij jou?

Met‘Zorg bij jou’ werken we als Santeon ziekenhuizen samen aan het oprichten van een gemeenschappelijk, landelijk monitoringscentrum. Hier kunnen patiënten terecht voor hybride zorg. Dat betekent dat patiënten hun zorg thuis digitaal ontvangen als dat kan, en fysiek in het ziekenhuis als het nodig is.

De Santeon ziekenhuizen bieden al steeds meer thuismonitoring aan patiënten volgens één gezamenlijke manier van werken en voor een groeiend aantal aandoeningen, zoals zwangerschapsdiabetes, COPD en influenza. Het Maasstad heeft al enige tijd een eigen monitoringscentrum, van waaruit we patiënten in diverse zorgpaden monitoren; ook patiënten uit andere (Santeon-)ziekenhuizen. De focus van Zorg bij jou ligt nu op thuismonitoring en informatievoorziening voor de patiënt. In een later stadium volgen diensten zoals online consulten, medicatie-checks en het inzetten van keuzehulpen voor beslissingen over behandelingen.

Geleidelijk aan zullen de verpleegkundigen in de lokale monitoringscentra steeds meer (virtueel) gaan samenwerken binnen het gezamenlijke patiënt-coördinatiecentrum.

Minder of zelfs niet meer naar de dokter

Hans Hardeman, longarts bij het St Antoniusziekenhuis: ”Digitale zorg thuis geeft patiënten meer regie en inzicht in hun aandoening. Door de thuismonitoring zijn zij beter in staat zelf te reageren als er klachten zijn en kunnen ze laagdrempelig overleggen via de app als ze onzeker zijn. Hierdoor zien we de meeste patiënten minder vaak, maar vooral zien we de patiënten op het juiste moment: als ze ons nodig hebben. En de tijd die vrij komt geeft mij de ruimte om aandacht te geven aan nieuwe patiënten of bijvoorbeeld patiënten die minder digitaal vaardig zijn. Samen met het monitoringscentrum kunnen we meer patiënten de zorg bieden die ze nodig hebben, zonder dat er meer personeel nodig is.”

Directeur Santeon Pieter de Bey: “Deze digitale dienstverlening is een belangrijke stap om zorg van hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren en tevens de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen.”

Zorgverzekeraars blij met Zorg bij jou

Zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis hebben als eerste en tweede zorgverzekeraar goedkeuring gegeven voor de financiering. Ook zorgverzekeraars CZ en Menzis zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van Zorg bij jou.

Over muren heen

“We zijn heel blij met de toezegging van het transformatiegeld en het vertrouwen dat hieruit blijkt van de zorgverzekeraars. De stap van traditionele naar hybride zorg is ingrijpend en vraagt om tijd, investeringen en specifieke kennis. Tegelijkertijd zullen we snelheid moeten maken in deze transformatie. Dit krijgen we alleen voor elkaar als we samenwerken binnen de Santeon huizen en met partners binnen en buiten de zorg,” zegt directeur Zorg bij jou Siebren van der Kooij. "Hier ligt ook een grote uitdaging om over de eigen muren heen landelijk samen te werken om passende zorg te geven, samen met (regio)partners zoals huisartsen. Met Zorg bij jou willen we daar met onze (regio)zorgpartners een voortrekker in zijn.”

*Santeon is een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen, verspreid door Nederland. Samen werken we aan betere zorg in Nederland. Dat doen we door van elkaar te leren, continu te vernieuwen en te verbeteren. De 7 Santeon ziekenhuizen zijn: Catharina, CWZ, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG en St Antonius.