17-01-2023

Verpleegkundig Stafbestuur op bestuurlijk niveau geformaliseerd

Vandaag hebben Wietske Vrijland (bestuurder) en Jacqueline van Houwelingen (voorzitter Verpleegkundig Stafbestuur) het reglement Verpleegkundig Stafbestuur ondertekend. Hiermee is de verpleegkundige zeggenschap in het Maasstad Ziekenhuis tot op bestuurlijk niveau geformaliseerd.

Jacqueline: “Vandaag is het voor ons een belangrijke dag. De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) heeft een lange historie hier in huis en gaf de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies, voornamelijk over verpleegkundige vraagstukken. Met deze stap is de verpleegkundige zeggenschap nog verder geprofessionaliseerd. We zijn trots dat we de verpleegkundige staf van het Maasstad vertegenwoordigen in de koers en het beleid van ons ziekenhuis. Onze focus ligt daarbij op goede patiëntenzorg en wat de verpleegkundigen daar inhoudelijk aan kunnen bijdragen en wat zij daarvoor nodig hebben. Patiëntenzorg verlenen we altijd samen met alle Maasstadters, ieder vanuit een eigen expertise. In de directe zorg en in de ondersteuning daarvan. Vandaar uit nemen we onze verantwoordelijkheid en zeggenschap”.

Wietske vult aan: “Als raad van bestuur vinden wij het belangrijk dat verpleegkundigen zeggenschap en invloed hebben in de besluiten die hun vakgebied raken. Zij zijn samen met het medisch stafbestuur, waarin de artsen vertegenwoordigd zijn een stevige sparringpartner. Wij zijn dan ook erg blij met de formele versteviging van hun positie.“


Van links naar rechts: Jacqueline van Houwelingen en Wietske Vrijland